Förvildade grisar ställer till med mycket problem för småviltet i Texas, bland annat drabbas den vitstrupade vakteln hårt.
Foto: Montage / Tony Campbell / Dennis W. Donohue / Shutterstock.com Förvildade grisar ställer till med mycket problem för småviltet i Texas, bland annat drabbas den vitstrupade vakteln hårt.

Grisexplosion i Texas drabbar småviltet

I USA-delstaten Texas tar de förvildade svinen småvilt. Beståndet av vaktel har minskat under flera år på grund av vildgrisarna.

 Det är alltså inte fråga om vildsvin, utan om tamsvin européerna hade med sig till Amerika. Hushållsgrisarna rymde eller övergavs ibland. I lantbruket i Texas ställer svinen årligen till med skador för 52 miljoner dollar.
Svinen tar praktiskt taget allt de kommer över; ormar, hjort och kalkoner. Fåglar som lägger sina nästen på marken är lättåkomliga, rapporterar Outdoor hub.
Vakteln som är särskilt drabbad är den vitstrupiga vakteln (colinus virginianus).

Hälften av grisarna i Texas
De förvildade svinen finns i många delstater. Texas antas ha halva populationen av de förvildade svinen. Uppskattningsvis handlar det om flera miljoner grisar. Medarbetare vid A&M University i Texas som studerat vaktlar inom ett särskilt område, uppger att mycket ännu är okänt om de förvildade svinens levnadssätt.
År 2012 utgick universitet från att delstaten hade 2,6 miljoner vilda grisar. Om inga vildsvin skulle jagas skulle Texas efter fem år, alltså detta eller nästa år, ha 8,6 miljoner vildsvinen. För att antalet skulle förbli oförändrat skulle 66 procent av tillväxten ha behövt fällas sedan 2012.