Guldschakalen är redan etablerad i Estland och det är sannolikt att den också påträffas i Finland snart.
Foto: Shutterstock Guldschakalen är redan etablerad i Estland och det är sannolikt att den också påträffas i Finland snart.

Guldschakalen snart i Finland

”Minivargen” guldschakalen kommer snart att ha spridit sig även till Finland. Det tror Petri Nummi, docent och universitetslektor i skogsvetenskaper vid Helsingfors universitet.

Petri Nummi intervjuas av Svenska YLE om de invasiva främmande arterna i Finland.
Landet upphävde nyligen minkens, mårdhundens, bisamråttans, sumpbäverns och tvättbjörnens status som viltarter. De klassas nu som invasiva främmande arter.
Förlusten av status som viltart, innebär att arterna inte längre omfattas av jaktlagens bestämmelser om jaktbegränsning.

Kan ses som naturlig art
Petri Nummi säger att guldschakalen däremot antagligen får status som viltart om den kommer till Finland.
– Den kan ses som en naturlig art i Finland då den är på väg hit på egen hand, säger han.
Guldschakalen är redan etablerad i Estland och det är sannolikt att den också påträffas i Finland snart. Det glesa vargbeståndet och klimatförändringen tros vara orsaker till att guldschakalen söker sig allt längre norrut.
Jakt & Jägare har tidigare rapporterat om guldschakalens snabba spridning från östra Medelhavsområdet och ut i Europa. Förutom i Baltikum finns den i exempelvis Danmark. Och inom några årtionden tror rovdjursexperten Jens Frank på Viltskadecenter på Grimsö att den kommer att ha etablerat sig även i Sverige.

Nära släkt med vargen
Guldschakalen hör till hundfamiljen och är nära släkt med vargen. Den ser ut ungefär som en liten varg som har korsats med en räv, och lever i grupp och bildar revir. Denna ”minivarg” är allätare och kan lika gärna äta bär eller kadaver som den kan ta lamm i fårhagar.
Också varghybriden, det vill säga korsningar mellan varg och hund, klassificeras nu som en invasiv främmande art i Finland och är förbjuden att föda upp, sälja och köpa i Finland.
Enligt EU-kommissionen kostar invasiva främmande arter i Europa flera miljoner euro varje år.