Över 80 personer har smittats av harpest i Norge förra året. En av de drabbade avled nyligen.
Foto: Mostphotos Över 80 personer har smittats av harpest i Norge förra året. En av de drabbade avled nyligen.

Harpestdrabbad norrman dog

Fyra personer i Aurlands kommun i Norge fick förra året harpest. En av dem dog, rapporterar norska radion NRK.

Kommunöverläkare Tryggve Ness säger till NRK att friska människor som fått harpest inte brukar dö av detta. Men den som dog hade andra sjukdomar som bidrog till dödsfallet.
Förra året inträffade 81 rapporterade fall av harpestdrabbade människor i Norge. Normalt brukar antalet vara 30-50. De smittade får feber, ont i leder och känner sig allmänt dåliga. Men det finns fall då den som fått harpest eller tularemi, som det också heter, inte får några symtom.
Folkehelseinstituttet i Norge varnar allmänheten till försiktighet om de är ute i naturen och tänker dricka vatten från mindre vattendrag eller källor, då det kan vara svårt upptäcka det förorenats av smittade gnagare eller andra mindre djur.

Jägare kan smittas
Jägare kan smittas i direktkontakt med fällda, infekterade harar, eller om harköttet tillagats på fel sätt.
Gete Hestvik visade för en månad sedan i en avhandling, som lades fram vid Statens veterinärmedicinska anstalt och Sveriges lantbruksuniversitet, att harpestbakterien kan finnas kvar i muskulaturen hos infekterade harar. Harkött bör därför tillagas ordentligt innan det äts.
Läs om det här: