Proffsjägare ska jaga hjortar i den amerikanska staden Pewaukee.
Foto: Shutterstock.com Proffsjägare ska jaga hjortar i den amerikanska staden Pewaukee.

Hjortjakt i amerikanska städer

Många vidsträckta amerikanska städer har problem med hjortar, som söker sig in i städerna. I staden Pewaukee vill de ansvariga åter anlita proffsjägare. Det gjordes förra året och då fälldes 32 djur.

Hjortarna har dock åter förökat sig. En inventering i vintras från helikopter visar det nu finns 174 hjortar i staden.
Pewaukee har bara drygt 13 000 invånare fördelat på cirka 5 500 hushåll. Pewaukee ligger nordväst om Chicago.

Oroar sig för hälsorisker
Förutom att hjortdjuren går in i trädgårdarna och äter i rabatterna finns rädsla att viltet bär med sig fästningar och därmed risk för borrelia. Viltolyckor i trafiken gör också att antalet borde reduceras med en tredjedel.
Viltmyndigheterna i delstaten Wisconsin tror att djurtätheten ändå blir för hög för ett tättbebyggt område som Pewaukee, skriver tidningen Lake Country Now.
Tomtägarna i Pewaukee har också rätt att jaga hjortdjur med pil och båge, enligt delstatens lagar.