Enligt romersk mytologi var det Romulus och hans tvillingbror Remus som grundade Rom den 21 april 753 f.Kr. Som nyfödda sattes de ut för att dö men blev räddade av en varginna som gav dem di. Skulpturen finns på Museo Nuovo i Palazzo dei Conservatori i Rom.
Foto: Jean-Pol GRANDMONT Enligt romersk mytologi var det Romulus och hans tvillingbror Remus som grundade Rom den 21 april 753 f.Kr. Som nyfödda sattes de ut för att dö men blev räddade av en varginna som gav dem di. Skulpturen finns på Museo Nuovo i Palazzo dei Conservatori i Rom.

Italiensk politiker önskar jaktförbud

En italiensk politiker vill ha en folkomröstning om jaktens vara eller inte vara. Hon har tidigare lyckats stoppa vargjakt i Italien.

Politikern heter Michela Vittoria Brambilla och är 50 år. Hon sitter i parlamentet för Forza Italia, men har bildat ett djurrättsaktivistiskt parti.
Nu vill hon ha en ny folkomröstning om jakt, skriver unsertirol24.com.
Italienarna folkomröstade också 1990 om jakt. En majoritet av de röstande, eller 92 procent, sa då nej till jakt. Men förbudet genomdrevs inte eftersom bara 44 procent av de röstberättigade deltog.

Förslag om skyddsjakt
Vargjakt debatterades i Italien under 2017. Det fanns förslag om att ha skyddsjakt. Fem procent av vargarna skulle få tas bort.
Det framkom dock att det är mycket osäkert hur många vargar som finns i Italien. Olika uppgifter tyder på att Italien har mellan 1700 och 2500 vargar. Men trots att många bergsbönder klagar på att vargen tar deras djur så föll förslaget.
Michela Vittoria Brambilla anses ha varit starkt bidragande till detta jaktstopp.

Varg i Roms stadsvapen
Den italienska vargen heter canius lupus italicus. Den har varit en skyddad art sedan 1971. Om sommaren antar den italienska vargens päls en rödaktig ton.
En vargmoder ingår i Roms stadsvapen och i legenden om stadens tillblivelse.