I Finland ska jägarkåren hjälpa till att rädda viktiga fågelområden genom jakt på mårdhund och mink. (Arkivbild)
Foto: Mostphotos I Finland ska jägarkåren hjälpa till att rädda viktiga fågelområden genom jakt på mårdhund och mink. (Arkivbild)

Jägare skyddar värdefull natur

– mångmiljonsatsning i Finland

I Finland satsas de kommande åren närmare 44 miljoner svenska kronor på en mer effektiv jakt på mink och mårdhund. Syftet är att skydda värdefulla fågelområden.

Det handlar om Helmi-projektet som omfattar 70 naturområden särskilt anpassade för sjö – och strandfågel. Syftet med projektet är att trygga häckningsfriden för arter som minskar i antal och är hotade.

Jägare bidrar till mångfald
Genom en intensiv jakt på främmande rovdjur som mink och mårdhund bidrar jägarkåren till att skydda värdefull natur. Insatserna riktas mot de häcknings – och fortplantningsområden som bedöms ha ett betydande nationellt intresse.

Arbetar mångsidigt
– För att få en natur med stor mångfald behöver vi jägarnas hjälp. En förutsättning för att detta ska lyckas är att flera olika fångstmetoder används på ett mångsidigt sätt på ett tillräckligt stort område, säger projektchef Kari Karhula från Finlands viltcentral. 

Riskfria fällor
De metoder som används i fångsten i Helmi-projektet bedöms inte innebära någon risk för andra djur än avsedda.  
Helmi-projektet, där jägarna ingår som en viktig resurs, ska pågå till och med år 2030.