Foto: Mostphotos Det är inte bara i Sverige som älgstammen oroar jägarna, men i Estland rör det sig om betydligt färre djur.

Jägaroro – för få älgar i Estland

Estländska jägare är oroliga för att det nu finns för få älgar i landet. Den senaste jaktkvoten fylldes inte och stammen har i princip halverats på tio år.

Det fälldes 4 037 älgar under den senaste jaktsäsongen I Estland, vilket var 164 älgar under kvoten. Jägarna själva uppskattar att landet nu har 7 500 älgar, vilket de anser är en för liten population och långt under den officiella skattningen på 11 000 djur.

Klar i sommar

Men från miljödepartementet uppmanar man jägarna att vänta tills den officiella beräkningen är klar till rapporterar, meddelar Estniska radionyheterna.

– Vi menar 7 500 älgar är så lågt att jaktintresset kan upphöra, säger Priit Vahtramäe, styrelsemedlem i Estniska jägarförbundet.

Lagom stor stam

Priit Vahtramäe är medveten om att skogsägarna kan vilja ha så få älgar som möjligt. Men beståndet skulle kunna regleras om kvoterna sänks och om många kalvar fälls. Han tror att 10 000 älgar är en lagom stor älgstam för Estland.