På Hawaii går tusentals förvildade kor omkring och ställer till skador. Det hålls återkommande jakt på dem.
Foto: visuall2 / Shutterstock.com På Hawaii går tusentals förvildade kor omkring och ställer till skador. Det hålls återkommande jakt på dem.

Jakt på Hawaiis vilda kossor

Att flytta djur från en kontinent till en annan ger ofta problem. På Hawaii finns problem med förvildad nötboskap, som det nu är jakt på.

Den brittiske sjökaptenen George Vancouver hade 1793 med sig fyra tjurar och åtta kor av Hereford-typ till en kung på Hawaii. Kungen blev förtjust i sin boskap. Flera kor rymde, men kungen förbjöd jakt.
Först 1830 lyftes förbudet. 1846 beräknades det att den förvildade boskapen då uppgick till 25 000 djur. Vildkorna ställde till med stora skador i naturen och i odlingar. Nötboskapen ändrade genom åren karaktär. Korna fick längre ben, högre vikt och blev mer aggressiva, rapportera Outdoorhub.

Årliga jakter arrangeras
Under andra världskriget minskade antalet vildkor. Men det finns ännu flera tusen förvildade kor och tjurar. Ett 40-tal jakter arrangeras per år. Jägare som deltar måste man ha en kraftfulla studsarkalibrar, som minst motsvarar av .300 Winchester Magnum. Det har diskuterats att jaga korna i det ofta bergiga landskapet från helikopter, men detta har väckt debatt.