FOTO: JAN GUSTAVSSON/MOSTPHOTOS Kombinationen av sjukdom, jägarovilja och mer dov har resulterat i att den danska avskjutningen av rådjur drastiskt har minskat.

Kraftigt minskande rådjursjakt i Danmark

Rådjursjakten har minskat drastiskt i Danmark. Jaktåret 2020/21 fälldes 89 000 rådjur, mot endast 77 000 djur i år.

Jaktåret 2021/22 sköts 13,6 % färre rådjur i Danmark jämfört med jaktåret 2020/21 – den största minskningen hittills.

Exakt vad minskningen beror på är oklart. Bland annat framförs tanken att de danska jägarna har ändrat inriktning under senare år och att de inte tycker att rådjursjakten är lika attraktiv längre, framhåller Netnatur.dk.

Dovvilt tränger undan

Det finns också områden i Danmark där dovviltbeståndet tränger undan rådjursbeståndet.

Ytterligare en orsak till minskat jaktintresse, kan vara den så kallade fynske rådvildtsyge som debuterade på ön Fyn 2001. Vad denna sjukdom beror på är fortfarande oklart, men rådjuren får diarré och dör avmagrade. På Fyn har rådjursbeståndet minskat med 85 procent.

På 1990-talsnivå

Sjukdomen återfinns nu också på andra håll i Danmark. 

Avskjutningen av danska rådjur är nu nere på samma nivå som i början av 1990-talet.