Två rävar har setts med infektioner kring ögonen och en mycket avmagrad mårdhund har påträffats på Jylland i Danmark.
Foto: Mariann Chriél/Miljøstyrelsen Två rävar har setts med infektioner kring ögonen och en mycket avmagrad mårdhund har påträffats på Jylland i Danmark.

Misstänkt valpsjuka på Jylland

Miljøstyrelsen i Danmark har fått rapporter om att valpsjuka misstänks förekomma i närheten av Grindsted på Jylland, sedan sjuka rävar har setts och en mager mårdhund hittats.

Valpsjuka hos hund

Risken för allvarlig sjukdom är större hos unga hundar än hos äldre.
Virusinfektionen leder i typiska sjukdomsfall till en allvarlig lunginfektion, med hög feber, tung andning och ett kraftigt påverkat allmäntillstånd. Oftast rinner det rikligt med tjock, varliknande vätska från nos och ögon. I en del fall börjar hunden också kräkas, och/eller får diarré efter en tid. Dräktiga tikar aborterar sina valpar, eller föder svaga valpar som snart dör.
Infekterade hundar kan också drabbas av allvarliga hjärnskador, som gör att hunden får symtom som till exempel kramper, eller andra nervskador som gör det omöjligt för hunden att leva vidare.

Källa: SVA

Två rävar har setts med infektioner kring ögonen och en mycket avmagrad mårdhund har påträffats, enligt specialkonsulten Mariann Chriél vid Miljøstyrelsen.
Mårdhunden ska nu undersökas. Men det kanske kan ske först efter coronakrisen.

Kan överföras till hund
Valpsjuka hos vilda rovdjur kan överföras till hund. Danmarks Jaegerforbund uppmanar sina medlemmar att se till att deras hundar är vaccinerade. En ovaccinerad hund kan dö om den drabbas av valpsjuka.
Tack vare att de flesta hundägare i Sverige vaccinerar sina hundar mot valpsjuka är sjukdomen för närvarande mycket ovanlig här. Åren 1997–2014 rapporterades ett dussintal fall, enligt Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.
Men mörkerfall antas förekomma, trots att valpsjuka hos hund är en anmälningspliktig sjukdom.