Ungdomarna i Sandefjords Jeger- og Fiskerforening tände en vårdkase i protest mot utbyggnaden av vindkraft i orörd natur. (arkivbild)
Foto: Holger Ellgaard/Wikipedia Ungdomarna i Sandefjords Jeger- og Fiskerforening tände en vårdkase i protest mot utbyggnaden av vindkraft i orörd natur. (arkivbild)

Norsk jägareld mot vindkraft

I Norge planeras en stor utbyggnad av vindkraften då landet bara får några procent av sin energi från vindkraft. Men planerna möter allt större motstånd, från bland andra de norska jägarna.

På 130 platser i Norge tändes i tisdags kväll vårdkasar (signaleldar), som en del i en landsomfattande aktion mot utbyggnaden av vindkraft i orörd natur.
Bland dem som protesterade var ungdomarna i Sandefjords Jeger- og Fiskerforening i Vestfold.
– Det lokala arrangemanget har sitt ursprung i det regionala engagemanget mot vindkraft i våra närliggande friluftsområden, förklarar den tidigare ungdomsledaren Hans Jörgen Flatten i tidningen Sandefjords Blad

Enkät bland 101 kommuner
Tidningen Klassekampen har tidigare gjort en enkät bland de 101 kommuner i Norge där det anses lämpligt att bygga ut vindkraften. 78 svarade nej till vindkraftsutbyggnad och bara fem ”ja”. Resterande 18 kommuner svarade ”vet inte”, eller så svarade de inte alls.
Det är särskilt när vindkraftverk planeras på land som motståndet växer allt mer. Norrmännen är mer positiva till vindkraftsutbyggnad till havs.