FOTO: DAVE WILLMAN/MOSTPHOTOS NJFF kämpar för att rullstolsburna jägare ska kunna använda motoriserade fordon i samband med jakt.

Norsk kamp för rullstolsburna jägare

Norges Jeger- og Fiskerforbund, NJFF, önskar att jaktlagen moderniseras så att nya grupper ska kunna delta i jakt. Nu har en översyn inletts för att rullstolsburna lättare ska komma ut på jakt.

Den norska jaktlagen är från 1981, nu ses reglerna över på initiativ av Norges Jeger- og Fiskerforbund, NJFF.

Organisationen tänker på de rullstolsburna jägarna. Om rullstolen är moderniserad och av viss tyngd räknas den som ett motorfordon och från motorfordon får man inte bedriva jakt. 

Lyfta ur stolen

Men om jägaren lyfts ur rullstolen kanske denne kan sitta på en stol och ändå delta i jakten? Problemet är att jägaren i fråga inte kan ta sig fram till ett fällt vilt.

Därför föreslår NJFF att rullstolsburna ska kunna söka dispens för att med sin motordrivna rullstol kunna delta i jakt.

För att markera att det är skillnad mellan den motordrivna rullstolen och ett motordrivet fordon skulle man kunna tänka sig att motorn i rullstolen ska vara avslagen i fem minuter innan ett första skott avlossas.

JRF driver frågan

I Sverige har Jägarnas Riksförbund, JRF, i flera år arbetat för att funktionsnedsatta ska kunna få delta i jakt.

I Sverige har funktionsnedsatta kunna ansöka om dispens för att använda sin fyrhjuling vid jakt, men dispenserna har varit kortvariga och lett till byråkratiskt krångel. Riksdagen gick förra året på JRF:s linje med femåriga dispenser, viket Jakt & Jägare rapporterade om.