Foto: Mostphotos Norge hör inte till EU:s medlemsländer, men måste ändå ta hänsyn till unionens regelverk.

Norska jägare kräver fond för skjutbanor

Jägarna i Norge kräver att en statlig fond inrättas för att hjälpa skjutbaneägare som kommer i ekonomiska svårigheter på grund av strängare miljökrav.

Norska skjutbanor har länge skötts enligt oförändrade regler. Men nu ser de norska jägarna framför sig att nya regler – till exempel inom miljöområdet – är på väg att införas. Då kan nuvarande ägare av skjutbanor tvingas lägga ner eller gå i konkurs.  

Stötta frivilliga

Norges Jeger- og Fiskerforbund, NJFF,  har därför tillsammans med Norges Skytterforbund, Det Frivillige Skyttervesen och Norges Skiskytterforbund haft möte med klima- och miljøminister Espen Barth Eide (AP).

Organisationerna förespråkar att en fond införs för att hjälpa till att stötta de norska skjutbanor som drivs av frivilliga och inte grundas på vinstintresse.

NJFF tar också upp EU-kravet att skjutbanorna ska byggas om så att kulfånget tar upp blyhaltig ammunition.

NJFF understyker att den europeiska kemikaliebyråns krav blir så dyra att den miljömässiga vinsten blir liten eller obefintlig. NJFF föreslår därför norska lokala enklare lösningar som ger lika bra vinst på miljöområdet.

Också i vintras

Organisationen vill att den norska regering inleder en diskussion med EU om detta. Landet är ju inte med i unionen – men måste delvis trots detta följa EU-reglerna. Också i vintras aktualiserades detta, då angående blyförbudets införande.