Foto: Johan Boström Forskarnas analyser visar att kvinnor i större utsträckning än män känner behov av mer kunskap om jakt och vapen efter jägarexamensproven.

Ny forskning: Stort steg från jägarexamen till jakt

I Norge avlägger varje år omkring 10 000 personer jägarexamen, men flera av dem blir ändå inte jägare. Varför det är så har forskare tagit reda på.

Det är Norges Jeger- og Fiskerforbund, NJFF, som har bett forskare vid Norsk institutt for naturforskning, NINA, att undersöka varför inte alla som i Norge tar jägarexamen börjar jaga, rapporterar portalen Hjortevilt.

Forskarna skickade en digital enkät till norrmän som har avlagt jägarexamen men åren efter inte betalat jaktavgift. En liknande undersökning gjordes 2007.

Saknar jägarkontakter

Bland svaren framkom att många av de nyexaminerade känner sig osäkra och saknar kontakt med etablerade jägare, som kan lära dem mer om det praktiska i jakten.

Dessutom efterfrågar enkätdeltagarna information om var man kan jaga.

– Det är inte alla som vet hur man går med i ett jaktlag och generellt sett hur man börjar jaga efter att ha klarat jaktprovet. Här behövs bättre information efter att jägarprovet är avlagt, säger forskaren Yosra Zouhar.

Hon rekommenderar att NJFF fortsätter att satsa på den utbildning, introjakter och mentorskap som efterfrågas, för nya jägare behöver stöttning för att komma i gång med jakt.

Skärpta krav på vapenförvaring

En förutsättning som har försämrats sedan undersökningen 2007 är nyexaminerades tillgång på jaktvapen, visar enkätsvaren.

– Det kan hänga ihop med skärpta krav på vapenförvaringen, så att det inte är lika lätt att förvara vapen om man till exempel är student och reser hemifrån, säger forskaren Oddgeir Andersen.

Han föreslår att nyexaminerade ska kunna låna vapen i samband med skytteträning och introjakter. Att det är möjligt bör stå i annonserna.

Tillgång till viltkött

Forskarna på NINA har också frågat enkätdeltagarna varför de tog jägarexamen. Tillgång till viltkött kom högt upp på svarslistan vid denna undersökning, till skillnad från hur deltagarna svarade 2007.

Den sociala samvaron med familj och vänner lyfts också fram som en stor motivering.

Det finns också ett växande intresse för storviltsjakt, även om småviltsjakt fortfarande är populärast bland dem som nyligen har avlagt jägarexamen.

Nöjd med kraven

NJFF:s informationschef Espen Farstad har läst rapporten och tycker inte att kraven på personer i Norge som vill bli jägare och vapeninnehavare ska sänkas.

– Det är ändå viktigt att steget från utbildning till att bli en trygg jägare inte blir så högt att en del ger upp. Här har både NJFF som organisation och jägarkollektivet som helhet ett jobb att göra, tillägger Farstad.