Foto: Mostphotos Det var 2019 som det norska klimat- och miljödepertementet klubbade ett beslut om att sex vargar skulle avlivas i Letjenna-reviret , men saken överklagades och kan nu avgöras i den högsta rättsinstansen.

Norsk vargstrid till Högsta domstolen

Norges regering tar nu en fråga om vargjakt till Högsta domstolen. Två lägre rättsinstanser har tidigare sagt att regeringen beslutade fel angående sex vargar nära Elverum.

Striden gäller sex vargar i Letjenna-reviret nära Elverum som skulle fällas vintern 2020, enligt beslut 2019 av det norska klimat- och miljödepartementet, skriver tidningen Nationen.

Skapar konflikt

Trots att jakten skulle ske inom vargzonen tog regeringen beslut om detta med motiveringen att regeringen enligt lag kan gå in i fall där vargar skapar konflikt. 

Norska djurrättsorganisationen Noah överklagade beslutet till Oslo tingsrätt. Målet togs vidare till Borgarting lagmannsrätt. Båda instanserna gav Noah rätt i att regeringen tolkat lagbestämmelserna felaktig. De ansåg att regeringen inte givit någon relevant motivering till varför dessa vargar skulle få fällas. 

Tolkat lagen rätt?

Men regeringen menar att man har tolkat lagen rätt och tar saken vidare till Högsta domstolen.

– Det är viktiga principiella frågor i vargförvaltningen som måste klarläggas, säger klimat- och miljöminister Espen Barth Eide, arbetarpartiet, i ett pressmeddelande från regeringen.

Noahs ledare Siri Martinsen reagerar på att staten inte ger sig.

”Hotad art”

– Miljöministern önskar väl att vargen inte hade skydd i lagen så att regeringen kunde fortsätta med sin rovdjursfientliga politik, säger hon och fortsätter:

– I stället för att rätta sig efter två domstolars enhälliga beslut fortsätter den att använda skattebetalarnas pengar för att få skjuta en kritiskt hotad art.