Norges Bondelag tycker att en undersökning om norrmännens attityd till varg är missvisande.
Foto: Montipaiton / Shutterstock.com Norges Bondelag tycker att en undersökning om norrmännens attityd till varg är missvisande.

Norska bönder risar vargenkät

Norges bönder är rädda för att politikerna tolkar en gammal undersökning som att norrmännen är positiva till vargar. Klimat- och miljödepartementet ska snart presentera ett förslag om hur många vargar Norge ska ha och var dessa vargar ska finnas. Förslaget gäller också andra stora rovdjur.

År 2010 frågade ett institut norrmännen i en opinionsundersökning om deras inställning till vargen. Undersökningen ska vara ett faktaunderlag i förslaget om hur många vargar det ska finnas i landet och var.

Kritiserar undersökningen
Inför att ett beslut nu ska fattas har Norges Bondelag kritiskt studerat undersökningen. Bondeorganisationen påpekar att där det nu finns varg i Norge är de som svarar kritiska till varg.
Men av de tillfrågade bor 76 procent i område där det inte finns varg. Där svarar flertalet att ”det är bra som det är”. Det kan ju inte tolkas som att befolkningen vill ha varg, menar Norges Bondelag. Dessutom finns även vargskeptiker i de vargtomma områdena.

Måste ha ett korrekt underlag
Norges riksdag, stortinget, ska i år fattat ett beslut om vargens framtid i Norge. Då måste politikerna ha ett korrekt underlag.
”Då kan inte politikerna ha inställningen att folk är positiva till vargen. Det vore mycket överdrivet. Våra erfarenheter är att det i Norges finns en utbredd skeptisk syn på att vargen. Norrmännen är splittrade i sin syn på om det ska finnas varg i norsk natur”, skriver de norska bönderna i ett brev till den norska regeringen.