Under hösten kommer jägarna i Norge hjälpa till i forskningen kring CWD.(Arkivbild)
Foto: Shutterstock/Torbjörn Swenelius Under hösten kommer jägarna i Norge hjälpa till i forskningen kring CWD.(Arkivbild)

Norska jägare bidrar till CWD-forskning

I samband med höstens jakter i Norge startar en stor undersökning för att kartlägga förekomsten av avmagringssjuka,CWD, hos älg och hjort.

Det är i de regioner där man tidigare påträffat avmagringssjuka, CWD (Chronic Wasting Disease), hos vildren som 10 000 älgar och hjortar ska testas.
Regionerna är Hardangervidda- och Nordfjellaregionen, Selburegionen samt hemkommunerna för den boskap som gått på bete på Hardangervidda och Nordfjella.
Dessutom ska fällda hjortdjur som är äldre än två år som kommer till vilthanteringsanläggningar testas. Undantag görs om en kompetent  person provtagit älgen eller hjorten före transporten. Anläggningar i alla norska kommuner är berörda. 

Jägarpaket för provtagning
För att medverkande jägare ska kunna utföra uppgiften att ta prov på rätt sätt har ett jägarpaket med provtagningsmaterial och en tydligt illustrerad instruktion tagits fram. Den kan även ses som film. 
Alla fällda djur ska registreras i hjortviltregistret eller i appen ”Sett og skutt” där insändaren även får tillgång till provsvaren.
Det är Norsk institutt for naturforskning, NINA, och Veterinärinstituttet som på uppdrag av Norges Miljödirektorat och Mattilsynet sköter kartläggningen av CWD.