Foto: Shutterstock Den norska Miljöstyrelsens fältmyndighet, SNO, utför det praktiska arbetet i samband med vargförflyttningar, senast det skedde var 2021 då ett vargpar flyttades från Stor-Elvdal till gränsområdet mellan Sarpsborg och Våler.

Norska myndigheter planerar vargflytt till zonen

Norska Miljöstyrelsen planerar att flytta en ”genetiskt viktig” varg från Rendalen i inlandet till en ännu inte fastställd plats i vargzonen. Vargen har rört sig i gränslandet mot Sverige, och bland annat i Härjedalen.

Det är rovdyr.org som rapporterar om Miljöstyrelsens planer på att förflytta en varg som går under beteckningen V1157 och är märkt med gps-sändare. Senaste gången en varg flyttades i Norge var i januari 2021.

Kontakt med kommun

Under helgen tog myndigheten kontakt med kommuner i närheten av vargzonen och även representanter för rennäringen.

I brevet diskuterades framtiden för V1157 som uppehållit sig strax norr om vargzonen under slutet av 2023 och inledningen av 2024. Bland annat konstateras att den pågående vargjakten i området har stoppats för att den aktuella vargen inte ska riskera att fällas.

Sedan skriver man:

”Detta har väckt reaktioner hos de drabbade. Det finns starka politiska riktlinjer för en tydlig differentiering i förvaltningen av rovdjur. Att etablera vargar i de områden där de hittills har levt är inte förenligt med en tydlig zonförvaltning.”

Och tillägger:

”Vi bedömer nu att det finns en risk för att vargar etablerar sig i de områden där de har levt sedan den 18 september. Risken ökar för varje dag som går, även om det i nuläget inte finns några uppgifter om vargmarkering. Vi kommer att försöka fånga in den, och aktivt flytta den till områden inom vargzonen, när förhållandena är de rätta och genomförbara.”