Foto:Suzanne Fredriksson I Tyskland har tamgrisar på utedrift konstaterats smittade av afrikansk svinpest. (Arkivbild)

Nu har svinpesten nått västra Tyskland

Konstaterade fall av afrikansk svinpest har tidigare förekommit I de tre tyska förbundsländerna i öst som gränsar mot Polen. Nu har de första fallen bekräftats i Baden-Württemberg i den västra delen av landet.

De aktuella fallen gäller en besättning med tamsvin som hölls på utedrift i området Emmendingen. Det är bara någon mil från tyska-franska gränsen och inte långt från Schweiz. 

Den drabbade besättningen bestod av 36 grisar varav 16 insjuknat. Enligt nyhetsrapportering i tysk etermedia har hela besättning avlivats.

Hur sjukdomen nått tamgrisbesättningen vet man inte, inga sjuka vildsvin har noterats i området.

Stora insatser

Stora insatser har satts in för att förhindra ytterligare spridning, bland annat genom montering av stängsel i dubbla skyddszoner i en radie på tio kilometer.

Runt den aktuella gården har lantbrukaren satt upp kanoner med skrämskott för att förhindra att fåglar tar med sig smittad halm ut i naturen.

Sökhundar och drönare

Andra åtgärder är ett tjugotal grupper med sökhundar som letar vildsvinskadaver och drönare som spanar i området. Traktens jägare har försetts med utrustning för att kunna ta prov om de stöter på döda vildsvin.  

– Vi har varit beredda på att sjukdomen skulle kunna komma hit, men hur det gått till är bara spekulationer. Infekterat foder är en gissning, kommenterar lantbruksminister Peter Hauk.