Foto: SVA Hjärnstammen dras ut från hjärnan på en CWD-smittad älg.

Nytt CWD-fall i Norge

En norsk älgko har konstaterats ha avmagringssjukan, CWD. Djuret hade prioner av det slag som kännetecknar sjukdomen i sin hjärnvävnad.

Det nya fallet av avmagringssjuka, CWD, hos älg påträffades i Tynset kommun, som ligger sydväst om staden Röros i höjd med Funäsdalen i Sverige. 

Den spontant uppkomna variant av avmagringssjukan som älgkon hade betraktas inte som smittsam, vilket är fallet med den variant norska vildrenar kan ha. 

Klassas som fallvilt

Norska Veterinärinstitutet kategoriserar älgkon som fallvilt. Med det menar institutet ett djur som visar sjukdomstecken och har påträffats dött eller trafikskadat, skriver Hjorteviltportalen.

Veterinärinstitutet vill gärna ha in rester från sådana djur, särskilt med tanke på att de kan ha drabbats av avmagringssjukan.

En säkerhetsåtgärd

Om testet visar positivt resultat vill institutet ha in också övriga delar från det aktuella kadavret – en säkerhetsåtgärd om sjukdomen ändå skulle visa sig vara smittsam. 

Avmagringssjukan påvisades första gången i Norge hos vildren och älg 2016 och hos hjort 2017. Den har funnits länge i Nordamerika och kännetecknas av prioner i drabbade djurs lymfknutor och hjärnvävnad.

Några fall med mycket gamla älgkor som har drabbats av den spontant uppkomna CWD-varianten har påträffats även i norra Sverige och Finland under senare år.