Foto: Mostphotos Trots den hårda vintern får norska hjortdjur bara utfordras i undantagsfall, ett förbud som syftar till att förhindra smittspridning.

Förbud mot att utfodra norska hjortdjur

I Norge är det förbjudet att utfodra hjortdjur, trots att de pressas hårt av snö och rejäla minusgrader. Orsaken är risken för att utbrott av CWD ska inträffa om många djur samlas.

I Norge har det sedan 2016 varit förbjudet utfodra hjortvilt eller lägga ut saltstenar till djuren.

Fruktar samlingar

Orsaken är utbrottet av avmagringssjukan, CWD, som upptäcktes i Norge. Man fruktar att samlingar av hjortdjur ska resultera i att de sprider sjukan till varandra.

Förbudet gäller i hela Norge, påminner myndigheten Mattilsynet om via Hjortviltportalen.

Hotar trafiken

Men förbudet är inte helt ovillkorligt. Det går att få till stånd kortvarig nödutfodring, men då måste man vända sig till först kommunen och sedan Mattilsynet.

Det är också möjligt att få utföra en planmässig utfodring av trafiksäkerhetsskäl om djur uppehåller sig nära vägar. Men både dessa tillstånd beviljas bara i områden där avmagringssjukan inte finns.

Snabb rapport

Om man får tillstånd till utfodring ska platserna övervakas. Involverade myndigheter ska också snabbt få rapport om djur som ser ut vara sjuka eller beter sig onormalt.