Som tur var bar den självdöda älgen inte på den smittsamma varianten av CWD. (arkivbild)
Foto: Suzanne Fredriksson Som tur var bar den självdöda älgen inte på den smittsamma varianten av CWD. (arkivbild)

Nytt fall av avmagringssjuka i Norge

Ett nytt fall av avmagringssjukan, CWD, har påträffats i Norge. En självdöd älg i Vinje i Telemark visade sig ha den atypiska varianten av sjukdomen, vilken inte anses vara smittsam.

I Norge räknar man med att några fall av icke smittsam CWD kommer att upptäckas varje år.
Detta är odramatiskt, konstaterar man i ett meddelande från Hjortvilt.se.
Men för att klarlägga vilken variant det är frågan om är det viktigt att allt fallvilt över ett år testas. Myndigheterna vill ha in prover från hjärna och lymfknutar.

Anmäl döda djur
Den som ser ett sjukt eller dött hjortdjur bör anmäla detta till berörd kommun eller Mattilsynet.
Djur som drabbats av avmagringssjukan är inte sällan magra, urinerar ofta och är inte normalt skygga för människor.
Sedan 2016 har 130 000 norska hjortdjur testas för att klarlägga avmagringssjukans utbredning.
Den klassiska smittsamma varianten har framför allt drabbat norska vildrenar.