Foto: Shutterstock Enligt den senaste sammanställningen finns det mellan 54 och 59 vargpar och flockar med varg i Finland.

Ökad fara för jakthundar i Finland med fler vargrevir

I Finland ökar antalet vargrevir. Därmed ökar också risken för att en jakthund stöter på en varg under den förestående jaktsäsongen.

Enligt Naturresursinstitutet i Finlands, Lukes, uppskattning fanns det i mars mellan 54 och 59 revir med vargflockar eller vargpar i Finland. 

Framför allt i områden där vargarna har haft god tillgång till föda har det fötts många kullar. Enligt Lukes prognos kan det totala antalet revir i mars nästa år vara 70 till 84 stycken.

Större än i fjol

En följd av stammens ökning är att antalet vandrande vargar, strövargar, som lämnar flocken då de är mellan ett och tre år gamla också blir fler än i fjol. Enligt Lukes prognos uppskattas antalet strövargar i mars nästa år till omkring 50 individer.

Strövargar rör sig på ett stort område, och kan påträffas var som helst i landet. De kan dyka upp också där det inte finns kända vargrevir. Sannolikheten att stöta på en strövarg är emellertid större i västra delen av Finland och i närheten av befintliga revirkoncentrationer.

Längre avstånd

Skador orsakade av varg inträffar främst bland hundraser som arbetar på längre avstånd från hundföraren. I Finland registreras årligen i genomsnitt 30 till 50 fall med vargskadad hund och i fjol var antalet 57. I siffran ingår dock inte skador för vilka ersättning i enlighet med viltskadelagen inte har sökts.

Hundförare rekommenderas med anledning av utvecklingen att inte lämna hunden att arbeta i skogen på natten – inte heller i områden där man antar att det inte finns vargar. Det rekommenderas att man undviker tidigare skadeplatser, eftersom skaderisken är större på dessa ställen.