Tvättbjörnen är en art som den danska regeringen vill ha bort.
Foto: Shutterstock Tvättbjörnen är en art som den danska regeringen vill ha bort.

Ökar jakten på invasiva arter

Danska regeringen önskar utökad jakt på de invasiva djurarterna. De invasiva arterna kostar Danmark omkring en miljard danska kronor per år.

EU gick i somras  ut med en lista över vilka invasiva arter som inte bör finnas inom medlemsstaterna. För Danmarks delar gäller det  i första hand nio  däggdjur och fåglar man önskar få bekämpade. 
Danmarks miljöminister och Danmarks Jaegerforbund går nu ut gemensamt och uppmanar Danmarks cirka 180 000 jägare att jaga invasiva arter, som skadar Danmarks natur. 
Jaktreglerna i Danmark har i oktober ändrats så att  jägare över 18 år kan jaga de listade arterna utan föregående tillstånd. 

Nio arter
I en broschyer med namnet översatt till svenska ”Efterlyst – död eller levande”, nämns i första hand nio jaktbara invasiva. De är minihjorten muntjak ( munitiacus reevsi ), den grå ekorren, tvättbjörn, amerikansk kopparand, bisamråtta, mårdhund, mink, nilgås och sumpbäver. Det beräknas kosta Danmark omkring en miljard danska kronor per år att bekämpa de invasiva arterna. Inom EU som helhet är kostnaden 150 miljarder.

Vill ha allmänhetens hjälp
Danska myndigheter önskar rapporter från allmänheten om de sett någon invasiv art. Då kan utrotningen målinriktas. Allmänheten kan rapportera sina iakttagelser via en särskilt upprättad hemsida.
På hemsidan finns information om alla invasiva djur och växter. Där lämnas också råd om hur man undviker sprida oönskade växter man kan ha tagit hem utifrån och haft i sin trädgård.
Det är oftast människan själv som medvetet eller omedvetet flyttar djur eller växter till nya miljöer. Dessvärre etablerar sig de invasiva ofta snabbt.