Jaktsäkerhet handlar om grundläggande kunskaper. T ex hur man hanterar sitt vapen.
Foto: Arkivbild/Suzanne Fredriksson Jaktsäkerhet handlar om grundläggande kunskaper. T ex hur man hanterar sitt vapen.

Oroande ökning av jaktolyckor i Finland

Det har varit ovanligt med allvarliga jaktolyckor i Finland, men nu ser man med oro på en ökning. Förbättras inte statistiken kommer en utredning att tillsättas.

Någon precis uppgift på hur stor ökning det handlar om ger inte Olycksledningscentralen, ett ämbetsverk som verkar i anslutning till justitieministeriet. I höst ska man dock hålla extra uppsikt över utvecklingen i statistiken.
– Alla ska känna sig säkra i skogen, säger professor Veli-Pekka Nurmi, centralens direktör, till tidningen Jägaren.
Han syftar på flera allvarliga olyckor som inträffade i höstas där orsaken var att de berörda inte följde reglerna för säker vapenhantering. 

Tillbud ska följas upp
På grund av olyckornas allvarliga konsekvenser övervägde man att inleda en utredning, men ansåg då att antalet olyckor inte överskred utredningströskeln.
 – Under nästa jaktår kommer vi att följa upp de olyckor och tillbud som inträffar och vid behov utreda dem. Om det inträffar flera kan de samlas ihop till en temautredning.
– Vi är särskilt intresserad av fall där offret är en utomstående, berättar Veli-Pekka Nurmi och tillägger:
– Tryggandet av jaktsäkerheten handlar om grundläggande fakta, det vill säga hur jägaren hanterar sitt gevär och att han vet vad han skjuter på.