Österrike laddar mot svinpest

Hotet från den afrikanska svinpesten i grannlandet Tjeckien gör att Österrike vidtar starkare skyddsåtgärder. Pesten ska förhindras att nå tamgrisar.

Därför måste alla tamgrisar i ett område nordöst om Wien och upp mot gränsen tas in över natten. Cirka 500 besättningar berörs. Endast de djurbönder som har dubbla stängsel kring sina grisar får ha dem ute över natten, rapporterar österrikiska tidningen Kurier.

Får inte lämna viltrester i naturen
Österrikiska jägare uppmanas vara noggranna vid jakt och inte lämna kvar några rester av fällda djur ute i naturen då de kan locka vildsvin. Jägare som påträffar döda djur i naturen måste omedelbart larma veterinär.
Fler tyska tidningar varnar resande till Östeuropa, inklusive Ryssland, att inte ta med sig livsmedel hem. Om produkten tillverkats av svinkött kan virus finnas kvar olika lång tid, beroende på hur livsmedlen framställs.
Slängs livsmedel med svinpestsmitta i naturen kan infektion nå inhemska vildsvin.
Tyska tidningar påminner turister om att svinpesten även finns på den italienska ön Sardinien.