Råttgift blir även rävgift visar en undersökning om rävar i Oslo-området.
Foto: Shutterstock.com Råttgift blir även rävgift visar en undersökning om rävar i Oslo-området.

Råttgift i Oslos rävar

Råttgift drabbar inte bara råttor utan också rävar. En norsk undersökning visar att nästan alla undersökta rävar i Oslo-området hade råttgift i sig.

Giftet orsakar inre blödningar. Det infångades också levande råttor med råttgift i sig. För svaga rävar kan råttgiftet vara dödligt. Giftet heter bromadiolon.
Det är i samband med en undersökning om miljögifter som fynden av råttgift i rävarnas lever gjordes, uppger Miljödirektoratet.
Även fåglar som ugglor hade fått i sig råttgift.

Var femte hund hade råttgift i sig
I en tidigare undersökning visade sig var femte undersökt hund ha fått i sig råttgift. I Norge har det även påträffats en död varg som fått i sig råttgift. Den påträffades i en sjö nära staden Kongsvinger mellan Arvika och Oslo.
Fler djur ska nu undersökas, så det kan klargöras hur de första fynden står sig. De första fynden oroar norska myndigheter. De vill försöka begränsa mängderna råttgift i naturen.
Myndigheterna i Norge har under hösten haft en upplysningskampanj riktade till handeln för att dessa aktörer ska följa regelverket kring råttgift.