Älgar i Alaska ska följas via radiosändare för att se hur de beter sig nära vägar.
Foto: Alberto Loyo / Shutterstock.com Älgar i Alaska ska följas via radiosändare för att se hur de beter sig nära vägar.

Så tacklas älgolyckor i Alaska

Viltvårdsmyndigheten i Alaska har under hösten tillåtit älgjakt nära fyra större vägar i delstaten. Syftet är att minska riskerna för älgolyckor.

När första vägjakten genomfördes 2014 ville 1 100 jägare delta, men bara 300 jägare fick delta. Det togs hänsyn till att bilisterna inte vara vana se jägare nära vägarna. Därefter har antalet jägare utökats.
Enligt Alaska Dispatch News har Alaska ett av de högsta antalen i världen för olyckor med älg. Från 2000 till 2012 inträffade  9949 olyckor med älg som registrerades. 23 personer omkom. Många skadades.
Sedan dess har Alaska byggt ut programmet för att förhindra älgolyckor. Drygt 400 000 dollar satsas för att forskare från Utah State University ska rycka ut till varje olycka med en älg inblandad längs en av de större vägarna i Alaska där det finns mest älg i terrängen. Längs sträckan inträffar statistiskt sett 1,5 olyckor per dag året runt. Är det lite  snö är olyckorna fler.

60 älgar har fått sändare
60 älgar har försetts med radiosändare. När dessa älgar är långt ut i terrängen sänds en signal i timmen. När älgen närmar sig vägen sänds en signal var femte minut för att forskarna ska få begrepp om älgens rörelsemönster.
Forskarna gör noggranna mätningar på olycksplatsen. Hur såg vägen ut? Fanns det stängsel? Hur ser den omgivande skogen ut? Skulle det vara lämpligt bygga korridorer för älgarna? Är det något ”fel” på själva vägen?
Dock analyseras inte bilistens eget beteende och medansvar för att olyckan inträffade. En del bilister i Alaska har försett sina fordon med extra starka strålkastare för att kunna upptäcka älg, men strålkastarna kan ju inte användas under hela färden.
Forskningen ska pågå i tre år och 2019 väntas resultat kunna läggas fram.