Den utrotningshotade hästrasen garrano, som lever i Spanien, hotas nu av varg.
Foto: Zacarias Pereira da Mata / Shutterstock.com Den utrotningshotade hästrasen garrano, som lever i Spanien, hotas nu av varg.

Sällsynt hästras hotas av varg

Ett EU-beslut har fått följden av vargarna i nordvästra hörnet av Spanien ger sig på hästar. Men de ponnyliknande hästarna är utrotningshotade.

Det rör sig om en halvild hästras som heter garrano. Den urgamla rasen är känd redan från antiken i Galicien, i norra Portugal och nordvästra hörnet av Spanien.
Hästen är stark och tålig. Det var garranohästar som följde med portugiserna och spanjorerna på skeppen över Atlanten.
Endast cirka 2 000 garranohästar återstår och beståndet hotas av vargarna.
Tidigare åt vargarna på de döda djur som boskapsuppfödarna lämnade kvar i de galiciska bergen. Men efter utbrottet av galna ko-sjukan förbjöd EU att boskapskadaver låg kvar i markerna.

Forskade på vargarnas diet
Det är forskarna Laura Lagos och Felipe Barcena, födoanalytiker vid universitetet i Santiago de Compostela, som tog fram en undersökning från 1970-talet. De jämförde med vad vargarna nu har i sin diet. Undersökningen är publicerad i Environmental Management. Det visade sig att vargarna i större utsträckning gått över till att ta levande djur.
Förutom rester av de unika garranohästarna hittades rester av rådjur, vildsvin och nötkreatur i vargarnas magar.
Forskarduon uppmanar beslutsfattarna inom EU att tänka på att beslut kan ha mer omfattande följder än vad politiker och tjänstemän från början föreställer sig.