Schweizare vill jaga varg

En förening i Schweiz kräver att vargen åter ska få jagas. Rovdjuret ställer till för stora skador, anses de.

Föreningen har bildats i kantonen Wallis och heter översatt ”Wallis utan stora rovdjur”. Men föreningen vänder sig i första hand mot vargen. Nu beräknas det finnas 25-30 vargar i Schweiz.
Schweiz har 26 kantoner och de har stor självständighet. De kan stifta egna lagar. Målet för den nya föreningen är att den ska finnas i hela Schweiz.

”Kostnaderna underskattas”
Föreningens ledare, Georges Schnydrig, säger att miljövännerna underskattar kostnaderna för att ha varg. Han beräknar att varje varg kostar Schweiz 240 000 euro eller drygt 2,2 miljoner svenska kronor, skriver tidningen Top Agrar Österreich.
Georges Schnydrig hänvisar till att vargen tar 6 000 får varje år i Frankrike, trots att fåren ofta skyddas av hundar.
Kantonen Wallis ligger i södra Schweiz och gränsar i söder till Italien, varifrån de schweiziska vargarna har kommit. I väster ligger Frankrike. Wallis är relativt glest befolkat. Jordbruk med boskapsskötsel är viktigt.