Från 1 december har övergångstiden för krav på godkänt vapenskåp gått ut i Finland. Finns det fler än fem skjutvapen i ett hushåll måste de förvaras i vapenskåp.
Foto: Shutterstock Från 1 december har övergångstiden för krav på godkänt vapenskåp gått ut i Finland. Finns det fler än fem skjutvapen i ett hushåll måste de förvaras i vapenskåp.

Skärpta finska regler om vapenskåp

I Finland skärps kraven på hur skjutvapen ska förvaras. Den som har fler än fem vapen måste ha ett godkänt vapenskåp.

Lag om detta infördes redan 2015, men vapenägarna i Finland har haft en övergångstid fram till den 1 december i år att skaffa ett vapenskåp.
När det gäller vad som ses som godkända vapenskåp tillämpas även den svenska SSF 3492-normen.

Kan räcka med en ”särskilt farlig” halvautomat
Gränsen för kravet på förvaring i godkänt vapenskåp har dragits vid att det finns ett enda ”särskilt farligt vapen”. Dit räknas olika halvautomatiska vapen, bland annat gevär som kan laddas med mer än tio centralantända patroner.
I övrigt dras gränsen vid att finns mer än fem vapen, eller vapendelar som kan sättas ihop till mer än fem skjutvapen.

Ska räkna ihop alla personers vapen i hushållet
Förvaringsregeln gäller hur många vapen det finns i bostaden. Det ska räknas ihop om medlemmarna i ett hushåll tillsammans har fler än fem skjutvapen.
Högre säkerhetskrav har även införts för vapenförvaringen vid skjutbanorna i Finland.
Redan 2011 stramades villkoren åt för beviljande av tillstånd för handvapen. Samtidigt effektiviserades övervakningen av hälsotillståndet, både hos dem som ansöker om tillstånd och hos tillståndshavare.