Efter att en översyn gjorts av rävjaktslagen i Skottland har det visat sig att den aldrig tillämpats.
Foto: 1000 Words / Shutterstock.com Efter att en översyn gjorts av rävjaktslagen i Skottland har det visat sig att den aldrig tillämpats.

Skottsk rävjaktslag obrukbar

I Skottland pågår en översyn av rävjaktslagen från 2002. Men nu framkommer det att lagen aldrig har tillämpats.

Det är inte så att rävjakt inte förekommer, men polisen anser att lagen är obrukbar. Inte en enda person har sedan 2002 ställts till ansvar för att ha deltagit i en rävjakt.
Strängare bestämmelser angående den traditionella rävjakten infördes också i Skottland efter våldsamma demonstrationer mot jakten. Det ansågs grymt att bland annat låta ett koppel jägare och hundar driva rävar framför sig.
Men polisen klagar på att flera moment i jakten aldrig juridiskt sett klart definierats. Det har inte gått att ingripa med stöd av lagen.
I en intervju med BBC håller de skottska djurrättsaktivisterna med polisen. De vill i den kommande översyn att lagen ska stärkas. Aktivisterna vill helst att rävjakten förbjuds.