Foto: Shutterstock En varg som återvänder till en angreppsplats inom 21 dagar ska kunna skjutas.

Snabbare skyddsjakt på varg i Tyskland

Redan innan EU-kommissionen föreslog att varg ska nedlistas enligt Bernkonventionen enades de tyska förbundsländernas miljöministrar om att man snabbare ska kunna skjuta så kallade problemvargar.

Det var vid en tvådagarskonferens i Münster i Nordrhein-Westfalen i slutet av november som förbundsländernas miljöministrar träffades för att diskutera varg, och kom överens om att ställa sig bakom Tysklands miljöminister Steffi Lemkes (De gröna) förslag.

Från och med i vår ska en varg som har tagit sig förbi skyddsåtgärder och angripit boskap kunna skjutas om den inom 21 dagar återkommer och befinner sig inom en radie på 1 000 meter från angreppsstället, rapporterar jakttidningen Pirsch.

Tidigare har det krävts att problemvargar först har identifierats via dna-prov. Men sådana fördröjande undersökningar kommer inte längre att behövas.

Dämpar konflikterna kring varg

Steffi Lemke är nöjd och säger att det nya förhållningssättet till vargen är förenligt med EU-lagarna. Hon tror också att de nya reglerna kommer att dämpa konflikterna kring varg i landet.

Under 2022 angrepp varg i Tyskland betande boskap vid 1 136 tillfällen. 4 366 djur dödades eller skadades, mest får, vilket var 29 procent fler än 2021.

Sedan 2017 har i Tyskland påträffats 65 illegalt dödade vargar, rapporterar tidningen Stern.

I Tyskland beräknas det nu finnas fler än 1 300 vargar. Flertalet av dem i östra Tyskland.