Foto: Shutterstock Nu tar kraftsamlar finska jägare för att komma till rätta med mårdhunden.

Stor finsk jaktinsats mot mårdhund

Cirka 300 jägare i Finland anlitas under våren för en stor insats mot mårdhund och mink. Målet är att trygga sjöområden för häckande fåglar, så rovdjuren inte tar ägg eller nykläckta ungar.

Det är Froststyrelsen och Finlands viltcentral som leder jaktinsatsen i ett projekt som benämns Helmi-projektet. Finlands regering har gått in med ett stöd på 4,3 miljoner euro – drygt 44 miljoner svenska kronor. 

Inte genomförts

För att jakten ska bli effektiv bildas enhetliga fångstområden för jakten på rovdjuren. Utan tillstånd av jaktföreningarna som innehar jakträtten har det hittills inte gått att genomföra någon jakt. 

Men nu närmar sig antalet engagerade jägare 300. I många värdefulla fågelvatten jobbar fyra fångstmän med en gruppledare som svarar för koordineringen på fältet.

Grupperna inkluderar experter på fällor och jägare med grythundar och ställande hundar, skriver Finlands viltcentrals tidning Jägaren.

Stort antal fällor

Fångstgrupperna har försetts med ett stort antal fällor. I skrivande stund har 460 mårdhundsfällor, 1 436 minkfällor och 280 viltkameror placerats ut. En mindre ersättning betalas ut för att jägarnas omkostnader ska täckas. 

Över 1 000 mårdhundar och ett hundratal minkar har hittills fångats, rapporterar Finlands viltcentral.