Foto: Mostphotos Älg i markerna välkomnas av många, inte minst jägarna. Nu visar en finsk studie att starka klövviltstammar innebär färre konfrontationer mellan varg och jakthund.

Studie: Mer älg – färre vargattacker

Risken för att hundar ska attackeras av varg ökar i takt med att klövviltstammarna minskar. Det är en av slutsatserna i en färsk vetenskaplig studie från Finland.

Den finska studien med den långa titeln ”Vargattacker på jakthundar är negativt relaterade till bytesöverflöd i Finland: en analys på vargrevirnivå” publicerades nyligen i European Journal of Wildlife Research.

Olika förhållanden

Forskarna har undersökt sambandet mellan situationer då varg attackerar hundar och förekomsten av klövvilt. De finska förhållandena skiljer sig från de svenska – främst då det i Finland finns en stor population vitsvanshjort, en art som inte lever här.

I studien konstateras att det är främst under jakt som hundar dödas av varg och att antalet vargdödade hundar står ”i ett mycket signifikant negativt förhållande till populationstätheten hos vitsvanshjortar och till den totala klövviltsbiomassan”.

Med andra ord, desto mer klövilt som finns – i studien nämns älg, vitsvanshjotr och rådjur – desto mindre är risken att din jakthund skadas eller dödas av varg.

Högre älgtäthet

Forskarna fastslår dessutom att i trakter där älg är det dominerande klövviltet, men stammen är svag, är risken för vargattacker mot hund extra stor. I Finland fungerar vitsvanshjortarna enligt denna teori som stötdämpare och mildrar konflikten mellan varg och människa med hund.

Samtidigt, konstaterar man, innebär en högre täthet av älg och annat klövvilt att risken för trafikolyckor stiger, liksom andelen betesskador i skog.

Här hittar du hela studien.