En undersökning visar att det är vargar från den svenska sidan som orsakar mest skador för norska djurägare.
Foto: Shutterstock.com En undersökning visar att det är vargar från den svenska sidan som orsakar mest skador för norska djurägare.

Svensk varg farligast för Norge

För norsk boskap som går på bete är vargarna från Sverige farligast. Den tolkningen av statistiken gör en norsk vargforskare.

Vargforskaren Petter Wabakken från Högskolen Innlandet har studerat rovdjursstatistik från 1986 och framåt.
Omvänt är de norska vargarna farligast i Sverige, framgår det av en artikel i Hamar Arbeiderblad.
Egentligen är det inte nationaliteten som avgör. Det är det faktum att unga vargar letar nytt revir över stora områden som gör svenska vargar orsakar mer skador i Norge. Endast en av de 40 vargar som de senast 20 åren fällts under betessäsongen var fött i ett helnorskt revir.

Järvar tar fler tamdjur i Norge
Det är heller inte vargen som är farligast för de norska tamdjuren. Statistik från de senaste 31 åren visar att järven orsakar mer skador för tamdjursägare, vilket beror på att järven är vanligare än varg.  
Järven tog 23 600 norska tamdjur.
Vargen har tagit 6 600 norska tamdjur.