Sammanlagt 53 fall av afrikansk svinpest har konstaterats i nordöstra Tyskland.
Foto: Shutterstock Sammanlagt 53 fall av afrikansk svinpest har konstaterats i nordöstra Tyskland.

Svinpesten sprids norrut i Tyskland

Ytterligare ett fall av afrikansk svinpest har konstaterats i Tyskland – 80 km norr om den så kallade kärnzonen i förbundslandet Brandenburg där de övriga pestsmittade vildsvinen i Tyskland har hittats.

Sammanlagt har 53 fall av afrikansk svinpest nu konstaterats i Tyskland.
Det senaste var i Bleyen i kommunen Bleyen-Genschmar, som ligger vid gränsen till Polen, där det som bekant finns många pestsmittade vildsvin.

Minst fyra veckor
Det här senaste fallet oroar tyska myndigheter, rapporterar LandbrugsAvisen.
Det rör sig nämligen om ett kadaver som har legat i naturen i troligen minst fyra veckor. Stämmer det så kan svinpesten ha funnits i Tyskland längre tid än man tidigare har trott.