Det var inte tillräckligt fri sikt i majsfältet för att kunna skjuta vildsvinen som härjade. (Arkivbild)
Foto: Isa Fernandez Fernandez/Shutterstock.com Det var inte tillräckligt fri sikt i majsfältet för att kunna skjuta vildsvinen som härjade. (Arkivbild)

Tvist om vildsvin i majsfält

En jägare i Tyskland anklagas av en lantbrukare för att inte ha jagat vildsvin tillräckligt effektivt. Lantbrukaren vill ha ersättning för skador på ett majsfält.

Tvisten har inte kunnat lösas parterna emellan och ska avgöras i en domstol i staden Neuburg i Bayern, skriver Donaukurier.
Det var förra sommaren som vildsvin härjade i ett majsfält. Kvinnan som är lantbrukare kräver 643 euro för det 4 100 kvadratmeter stora majsfältet. 
I Tyskland är de som har jaktarrendet ansvarig för viltskador som drabbar markägaren.
Jägaren bestrider inte att vildsvinen har varit på åkern och härjat. Han var där i juli förra sommaren för att med en kamrat kunna jaga vildsvinen. De hade dock fri sikt endast 1,5-2 meter bland de höga växterna. De vågade inte avlossa något skott.

Hade bett om en tio meter fri zon
Jägaren omtalade i domstolen att han tidigare bett kvinnan hålla en tio meter fri zon mellan majsfältet och intilliggande skog. Men hon hade inte följt rådet.  
Jägaren sade också att han pratat med kvinnans man och att jägaren och mannen kommit fram till att skadorna skulle kunna kompenseras av att paret skulle få kött från annat vilt. Kvinnan ville inte kännas vid ett sådant samtal.

Vem ansvarar för jakten?
Saken kompliceras av att jägaren inte är den egentlige jakträttsinnehavaren, utan att han endast fått tillstånd av denne att jaga. Så vem ansvarar för att jakten inte bedrevs effektivt?
Ytterligare en fråga som uppkommit i domstolen är om inte jägaren borde ha fått vara med när en sakkunnig fastställde skadornas omfattning.
Vid domstolsförhandlingen meddelades inte något utslag. Domaren måste fundera på saken ett tag till.