Det var i Tyskland som insektshotell populariserades, eftersom landet länge har haft problem med krympande habitat för insekter.
Foto: Wikipedia Det var i Tyskland som insektshotell populariserades, eftersom landet länge har haft problem med krympande habitat för insekter.

Tyska jägare sponsrar insektshotell

Flera distrikt i det tyska jägarförbundet sponsrar byggandet av dussintals insektshotell som ställs ut på jaktmarkerna tillsammans med informationstavlor om biologisk mångfald.

Insektshotell

Insektshotell finns i olika varianter och designas ofta för att möta en eller flera insektsarters specifika behov. Till exempel trivs vissa arter i fuktiga miljöer och andra där det är soligt och torrt.

Ett enkelt insektshotell kan bestå av ett obehandlat trästycke med flera hål borrade, 3–13 millimeter i diameter och några centimeter till en knapp decimeter djupa. En annan vanlig konstruktion är ett knippe bambu- eller vassrör, väderskyddade av ett litet tak.

Källa: Wikipedia

Jägarna har bett personer med intellektuella funktionshinder att, i den verkstad där de arbetar, hjälpa till att samla in naturmaterial och av dem bygga insektshotell där insekter kan bo och övervintra.
Designen av ”byggnadsverken” står jägarna för, rapporterar tidningen Neue Osnabrücker Zeitung.

På lämpliga platser
Jägarna placerar också ut insektshotellen på lämpliga platser på sina jaktmarker i förbundslandet Niedersachsen i nordvästra Tyskland.
De jägare som är verksamma i lokalföreningen i orten Sögel i distriktet Emsland har till exempel nyligen ställt upp ett imponerande insektshotell på en vildblomsäng. Med ögonmått mätt är det två meter högt, drygt en och en halv meter brett och cirka 40 centimeter djupt.
– Det är inte bara fjärilar och vilda bin som kommer att trivas här, utan också många andra viktiga insekter, säger jägarna.

Bra för naturen – och viltet
Bredvid samtliga insektshotell ska det finnas informationstavlor som förklarar hur bra insekter är för den biologiska mångfalden i naturen – och därmed också för viltet.