Det tyska jägarförbundet har bett regeringen om undantag från coronabestämmelserna för att kunna utföra samhällsviktiga jaktinsatser.
Foto: Shutterstock Det tyska jägarförbundet har bett regeringen om undantag från coronabestämmelserna för att kunna utföra samhällsviktiga jaktinsatser.

Tyska jägare vill slippa coronaförbud

Igår infördes ett kontaktförbud i Tyskland för att stoppa coronasmittan. Träffas fler än två personer kan det bli böter på över 250 000 kronor. Tyska jägarförbundet har redan innan kontaktförbudet infördes bett regeringen om undantag från coronabestämmelserna för att kunna utföra samhällsviktiga jaktinsatser.

Volker Böhning, ordförande för Deutscher Jagdverband, DJV, pekar i brevet till Tysklands lantbruksminister Julia Klöckner bland annat på behovet att jägare ska kunna decimera antalet vildsvin.
Den afrikanska svinpesten finns i västra Polen bara några kilometer från gränsen till Tyskland.

Vildsvinsjakt mot svinpesten
– Det kan därför vara samhällsekonomiskt viktigt att tunna ut vildsvinsbestånden i Tyskland så inte svinpesten får fäste även i Tyskland, skriver Volker Böhning i brevet, som också sänts till inrikesminister Horst Seehofer och hälsominister Jens Spahn.
DJV har meddelat om att jakt måste kunna utföras trots coronakrisen här.

Behöver bekämpa invasiva arter
Den tyska jägarbasen påminner även om att jägare måste kunna samverka för att bekämpa olika invasiva arter. Det gäller bland att förhindra den starka ökningen av antalet sumpbävrar. På många håll i Tyskland gräver sumpbävrar sönder fördämningar som ska hindra att floder svämmar över. 
Viktigt för samhället är också att eftersök på trafikskadat vilt kan utföras och att jägarna kan decimera viltstammarna så inte blir för många viltolyckor. Varannan minut beräknas det inträffa en viltolycka på de tyska vägarna.
DJV tror att jakt i princip inte ska vara någon fara för utbredning av coronaviruset. Oftast sker ju jakt enskilt och en jägare som sitter ensam i ett jakttorn bör heller inte kunna medverka till coronasmittans utbredning.