Foto: Hans Stegers/Mostphotos Det mänskliga lidandet i krigets Ukraina är väl dokumenterat. Men vad händer i naturen? (Arkivbilder)

Unika naturvärden utplånas i Ukraina

Naturen i de nordliga delarna av Ukraina benämns ibland som Europas Amazonas. Förutom det mänskliga lidande som kriget innebär håller skogsbränder och minor även på att utplåna ett unikt växt- och djurliv.

Ett reportage från BBC uppmärksammar hur djur- och växtlivet i Ukrainas Drevlansky, ett naturreservat nära gränsen till Belarus, har drabbats av Rysslands invasion.

I reservatet fanns det före kriget ett rikt växt – och djurliv med mängder av ovanliga arter. Området beskrivs innehålla allt: skog, berg och sjöar, öppna landskap och våtmarker.

Vilda djur svälter

Nu har en stor del av livsmiljöerna för såväl växter som djur försvunnit. Bland annat har mer än 2 000 hektar hittills orörd skog brunnit upp efter att ha träffats av projektiler och andra explosiva vapen. Överlevande djur svälter och har ingenstans att ta vägen.

Valeri Stephanenko Olkesandrovych är parkvakt i naturreservatet. Han säger till BBC att bland det värsta är minorna*. Inte bara för dem som patrullerar reservatet.

Decennier av röjning

– Det händer att jag hittar hjortar som har sprängts i bitar. Det är så sorgligt, säger han. Det kommer att ta år, nej decennier, innan det här området är säkert igen.

* Genom en internationell överenskommelse 1997, Mine Ban Treaty, förbjuder en mängd stater, dock ej Ryssland, användning av landminor.