I Colorado kan jaktintresserade kvinnor få en mentor som tar med dem på jakt.
Foto: franz12 / Shutterstock.com I Colorado kan jaktintresserade kvinnor få en mentor som tar med dem på jakt.

USA-jägare blir mentorer för kvinnor

Delstaten Colorado i USA ger kvinnor som är jaktintresserade möjligheten att få en mentor. Den intresserade kvinnan får följa jägaren under en dag.

Det ges inga garantier att något vilt fälls, men kvinnan kan få följa med på både småvilt- och storviltjakt. Huvudidén med mentorskapet är att lära kvinnan mer om naturen i delstaten, vilken etik en jägare bör ha, vilka färdigheter en jägare bör ha samt hur man överlever i den amerikanska vildmarken.
Viltvårdsmyndigheten slussar sedan de intresserade kvinnorna till olika kurser och seminarier om de vill börja jaga efter mentordagen.
Erbjudandet att få en mentor vänder sig främst till kvinnor som inte har någon jägare i familjen eller bekantskapskretsen. 
Det verkar vara eftertraktat få följa med en jägare ut i naturen. TV-stationen Fox31 berättar att ansökningsmöjligheten bara är öppen några veckor under sommaren. Sedan lottas det ut vem som får delta.
Viltvårdsmyndigheter i Colorado har också ett mentorprogram för ungdomar från tio år.