Mattilsynet är rädd för att CWD ska spridas och har därför förbjudit utfodring av alla slags hjortdjur.
Foto: Shutterstock Mattilsynet är rädd för att CWD ska spridas och har därför förbjudit utfodring av alla slags hjortdjur.

Utfodringsförbud i Norge

Norska myndigheter har förbjudit utfodring av alla slags hjortdjur. Det vill säga dovhjort, ren, rådjur, hjort och älg. Förbudet gäller i hela landet.

Bakgrunden till förbudet är utbrottet av CWD för ett par år sedan. Man är rädd för att den dödliga och plågsamma sjukdomen kan spridas, enligt ett pressmeddelande från Mattilsynet.

Tillstånd kan ges
Förbudet gäller även saltstenar, men är inte hundraprocentigt. Tillstånd till utfodring kan ges av forskningsskäl, för att skydda djurvälfärden samt för att förebygga att djur ger sig ut på trafikerade vägar.
Men utfodringen i de två första fallen måste vara kortvarig och det är endast i områden där det inte finns CWD som utfodring får ske med tanke på djurhälsan.
När det gäller utfodring för att säkra trafiksäkerheten måste det visas att inte andra åtgärder hjälper. Det ska också finnas en plan för hur länge utfodringen ska pågå och hur den ska trappas ner.

Under uppsikt
De norrmän som utfodrar under dessa villkor måste hålla utfodringsplatserna under uppsikt och vara observanta på eventuellt sjuka djur.