Området kring Tjernobyl vimlar av vilt och en studie visar att det kan finnas större stammar nu än innan kärnkraftsolyckan.
Foto: Sergey Kamshylin / Shutterstock.com Området kring Tjernobyl vimlar av vilt och en studie visar att det kan finnas större stammar nu än innan kärnkraftsolyckan.

Viltboom i Tjernobylzonen

Området kring Tjernobyl är stängt sedan kärnkraftsolyckan 1986, men i dag finns det gott om vilt, visar en vetenskaplig studie.

I flera år har forskare följt djurlivets utveckling i området kring Tjernobyl, där det inträffade en kärnkraftsolycka 1986. Tidigare minskade viltstammarna, men nu har de återhämtat sig och är i många fall lika stora som på andra håll. Dessutom finns det sju gånger så många vargar som i andra naturreservat.

Kan var fler än innan olyckan
Det tycks till och med vara så att det finns större stammar av älg, kronhjort, rådjur och vildsvin i området nu än det fanns innan olyckan skedde.
– Men detta betyder inte att strålningen är bra för djurlivet, bara att effekten av människors påverkan på djuren genom bosättning, jakt, jord- och skogsbruk är mycket större, kommenterar en av författarna bakom den nya studien, Jim Smith vid universitetet i Portsmouth.