”Norska vargar är inte hybrider”
  • Aimpoint AB

”Norska vargar är inte hybrider”

Första forskarrapporten är klar

VargPublicerad: 2017-09-19 15:11

Varifrån kommer de norska vargarna? Det har det norska stortinget bett om att få veta. Nu är den första rapporten, en litteraturgenomgång, klar. Vargarna i Norge och Skandinavien är inte hybrider fastställs det. Samtidigt vill kommunala företrädare ha en oberoende undersökning om vargarna är hybrider, eller om de är skyddsvärda.

Senare ska det också göras DNA-analyser av gammalt och nytt material i utredningen som den norska riksdagen beställt. Den studien har ännu inte startat och väntas ta flera år att genomföra.

Första delen klar
Men första delen av vargundersökningen är klar. Tre amerikanska forskare har gått igenom nuvarande forskning. De menar att nuvarande forskning är tillräcklig för att ge svar på härkomst och eventuell hybridisering.
Svaret är att de norsk-skandinaviska vargarna kommer från Finland och västra Sibirien. Det finns inga bevis för hybridisering med hund, enligt forskarnas slutsats.
De styrande i Trysils kommun i Norge vill i sin tur ha pengar till en alternativ undersökning om norska vargars ursprung och genetik. Höyre och Centerpartiet står bakom beslutet.
Arbeiderpartiet vill också ha reda på vargarnas ursprung, men anser att de pengarna till Trysil kan användas bättre. De anser att det är bättre att utredningen görs på nationell nivå i en statlig utredning, skriver tidningen Østlendingen.

Vill få del av statliga pengar
Att frågan om en alternativ utredning kommit upp sammanhänger med att regeringen i Norge anslår 20 miljoner norska kronor till kommuner inom vargzonen. Pengar ska till exempel kunna användas till att stödja näringsverksamhet. Trysil vill ha en miljon kronor till den genetiska undersökningen av vargar.
Representanten för Høyre, Anders Nyhuus, litar inte på att en statlig utredning kommer att samla in DNA-prover från vargar hämtade från länder utanför Skandinavien.
Han menar att de norska vargarnas ursprung är avgörande för om de ska betraktas som en rödlistad, hotad art.
Nyhuus tror inte det norska miljödepartementet vill ha fram ett svar att vargarna i Norge inte är skyddsvärda.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB