• Allmogejakt

JRF kräver rättning om vargvalpar

AktuelltPublicerad: 2015-12-18 14:22

Regeringens uppgifter om att det fötts 50 vargvalpar under våren, baserat på uppgifter från Naturvårdsverket, används i en rapport till EU. Detta kritiseras starkt från jägarhåll och Jägarnas Riksförbund kräver att regeringen kompletterar rapporten med rätt siffror.

I regeringens svar till Europeiska Kommissionen den 19 augusti i år har regeringen hänvisat till en siffra för hur många vargvalpar som fötts under våren. Detta antal har Naturvårdsverket bistått med. Siffran, som återfinns under punkt 40 i svaret, anger att det i Sverige fötts cirka 50 vargvalpar.

Omöjliga siffror
Enligt övriga data som finns i samma dokument beräknas vargarna i Sverige uppgå till ungefär 415 djur vid samma tid. Med en tillväxttakt om runt 15 procent skulle alltså vargarnas antal öka med drygt 60 djur, redan det en omöjlighet om endast 50 vargvalpar skulle ha fötts.
Naturvårdsverket som under hela vargens återetablering har varit ansvarig myndighet borde ha tillräcklig kunskap för att inte av försumlighet bistå regeringen med felaktig information.
Kvar finns då endast alternativet att Naturvårdsverket medvetet har valt att överlämna felaktig data till regeringen.
– Vi måste ställa oss frågan om denna felinformation beror på inkompetens eller medvetna val, säger Solveig Larsson, förbundsordförande hos Jägarnas Riksförbund.

Kräver komplettering med rätt siffror
Med hänsyn till ovan hemställer Jägarnas Riksförbund om följande:
• Att regeringen kompletterar sitt svar till Europeiska Kommissionen med korrekta siffror för hur många vargvalpar som fötts under 2015.
• Att regeringen lämnar över ansvaret för vilt och jakt till en ny myndighet eftersom Naturvårdsverkets kompetens och opartiskhet inte kan garanteras.
– Naturvårdsverket har tyvärr förbrukat allt förtroende och när inte ens regeringen kan lita på att de data som de får stämmer finns det inga möjligheter för verket att ha kvar sina uppgifter på jakt- och viltområdet, avslutar Solveig Larsson.

Läs mer om Naturvårdsverkets och regeringens felaktiga siffror här.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. NVV kontra Vargar

2015-12-19 14:19

Så länge som "tjänstemannaansvaret" inte finns så kommer vi att ha tjänstemän/kvinnor som kör sitt eget race och inget händer med dom!!!!!!

1. Den som vänter på något som aldrig kommer, har väntat för länge

2015-12-18 16:55

Det är nog bra att tvinga regeringen till skampålen. Men för att skämmas måste man ha vett att känna skam. Så vi skall inte vänta oss att detta gör någon skillnad. I en omvänd värld är det normalt att Naturvårdsverket föraktar landsbygden med bönder, djurägare och jägare så till den grad att det står myndigheten fritt att använda sig av allt lurendrejeri som gynnar Projekt Varg (heter numera Nordulv). Vi behöver inte vänta längre. Antal vargar kommer nu som förr att fördubblas vartannat till vart femte år. Det kan vi vara tämligen säkra på.
Regeringen Göran Persson startade vargplågan. Vi väntade i många år på en ny regering. Nya borgerliga regeringar kom, och vi väntade i många år på skiftande löften om att förnuft skulle infinna sig i Rosenbad. Men vi väntade förgäves. Vi väntade på valet 2014, men vad hjälpte det att vänta när moderaterna skänkte valsegern till Löfven och Miljöpartiet? Vad väntar vi på nu? Väntar vi på valet 2018? Nej, vi väntar inte längre. Vi vet att vargarna kan bli dubbelt så många redan om två år, allra senast om fem år. Likadant i åren därefter, så länge det finns vilda eller tama djur för vargar att äta levande.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB