• Pinewood

Lillhärdalfallet i hovrätten i dag

JRF:s Jens Gustafsson på plats och rapporterar

AktuelltPublicerad: 2015-09-28 09:53

(Uppdateras) I dag startade rättegången i hovrätten mot fem män som står åtalade för illegal vargjakt i Tandsjöreviret våren 2012. Här kan du följa vad som händer i rättssalen.

Biträdande riksviltvårdskonsulenten vid Jägarnas Riksförbund, Jens Gustafsson, finns på plats och kommer att lämna regelbundna rapporter under dagen.
Förhandlingarna startade klockan 09.30 och väntas pågå till 16.30 första rättegångsdagen.
Hovrätten har avsatt fyra dagar för ärendet.

Här är Jens Gustafssons rapporter:
9.35: Välkomna till rättegången i hovrätten av det så kallade Lillhärdalfallet. I fyra dagar ska åklagaren försöka styrka att de tilltalade gjort sig skyldiga till tjuvjakt på varg. De fem åtalade har friats i tingsrätten.
9.35: Rätten inleder dagen med att gå igenom formalia med de tilltalade. Ett 15-tal åhörare har kommit för att följa rättegången, vilket gör rättssalen i princip fullsatt. Tre domare och två nämndemän kommer att döma i målet. 

Gärningsbeskrivningen. 
9.40: Hovrättens ordförande läser upp gärningsbeskrivningen som vid det här laget är känd. I korta ordalag: De tilltalade har varit ute för att olagligt jaga varg. Brottet är grovt eftersom det rör ett särskilt skyddsvärt vilt. De friades från detta i tingsrätten den 26 november. De tilltalade nekar samtliga till brott.
9.45: Åklagaren Åse Schoultz inleder sin sakframställan med att visa upp en hundpejl med handenhet samt ett slutstycke för rätten, för att rätten ska känna till hur de ser ut. Åklagaren visar upp översiktskartor över området och ger rätten vissa geografiska hållpunkter att förhålla sig till.

Inga döda vargar 
9.55: Som rätten vet finns det inga döda vargar som föranlett åtalet, men åklagaren menar att hon ska bevisa att de tilltalade ändå har sökt, spårat eller förföljt varg i syfte att döda den. Polisens och naturbevakarnas insats har föranletts av ett tips till länsstyrelsen.
10.00 Åklagaren håller sin sakframställan och förklarar med hjälp av karta vad som har hänt de aktuella dagarna i maj 2012.

Kartor och bilder
10.15: Åklagaren visar en mängd olika kartor och bilder. Bland annat får vi se översiktsbilder över området, var bilar har stått parkerade samt bilder på varg- och skoterspår.
10.25: Åklagarens sakframställan närmar sig sitt slut. Redogörelsen har varit ganska rörig och svår att följa. Åklagaren förklarar med hjälp av en karta var små köttstycken har hittats längs en väg och även var de två, laddade, pistolmagasinen har hittats. Ingen av de tilltalade har licens för pistoler som matchar magasinen och inga pistoler är funna vid husrannsakan hos de misstänkta.

Kulgevär
10.30: Åklagaren  redogör för de beslagtagna vapen som hittats i de tilltalades bilar. Kulgevär av olika märken som saknar slutstycken. Två kompletta vapen hittas i bilen hos en av de tilltalade.
10.35: Åklagaren visar bilder från undersökningen när pistolmagasinen hittades. Skospår samt avskavd bark och kvistar på träd där magasinen hittades.
10.45: Stövlar som en av de tilltalade har på sig tas i beslag och dessa matchar de skospår som  hittats vid magasinen. Stövlarna matchas av Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL, med grad 2, vilket innebär att möjligheten att få samma resultat med annat material bedöms som liten.

Karta med vargpositioner
11.10: Åklagaren visar en karta med vargarnas positioner under perioden som föregick gripandet. Det har varit mycket aktivitet på vargarna i det aktuella området och det har även hittats en slagen älg i närheten.
11.15: Åklagaren fortsätter med kartor som beskriver hur handenhet och halsband har rört sig i området under den aktuella dagen. Åklagaren visar även lyans position på en karta och berättar att vargtiken valpade den 2a maj.
11.20: Många kartor nu! Vi får nu se en karta över de olika jaktområdena i området och vem som har jakträtt på vilket område. 

Ny bevisning 
11.25: Nu kommer åklagaren till den nya bevisningen. Det är 19 nya korta SMS. Dessutom har NOA (Nationella Operativa Avdelningen) gjort sammanställning av telefonkontakter mellan de tilltalade på en mer detaljerad nivå. Samtalslistor är inhämtade från Telia Sonera och beslagtagna mobiltelefoner har också analyserats. Analysen visar att mycket kontakt sker mellan de inblandade under dagarna fram till gripandet.
Ett antal nya SMS har också framkommit. I ett SMS till en bekant skriver en av de tilltalade att han är ute på vargjakt, och samma person har döpt en av de tilltalade till "Vargsveg" i sin telefon. 

SMS och telefonsamtal 
11.45: Åklagaren försöker med en sammanställning av telefonsamtal och SMS i kronologisk ordning mellan de tilltalade visa en kedja av SMS och telefonsamtal som ska antyda att de tilltalade varit ute på illegal vargjakt och att de samordnat och försökt varna varandra.
11.45: Lunch, åklagaren fortsätter med SMS:en efter lunch.

Läser upp SMS 
13.00: Vissa frågor kring tidsinställningen på en av de tilltalades mobiler redes ut innan åklagaren fortsätter med redovisningen av SMS:en.
13.10: Åklagaren läser upp en rad SMS som skickats till och från de tilltalades mobiltelefoner. I några av SMS:en nämns ordet varg i olika sammanhang men de är också av mer allmän och svårtydd karaktär. Vidare visas en telefonlista med ett utdrag från en av de tilltalade på en SMS konversation med vad som sannolikt är en kamera, dock framgår inte vad bilderna föreställer. 

Vargspårning? 
13.25: Åklagaren menar sig ha visat för rätten att två av de tilltalade var ute under fredagen för att spåra varg och att SMS konversationer och samtal har lett till att de fem tilltalade befinner sig på samma plats för att jaga varg.

Saknade slutstycke 
13.30: Nu till de tilltalades anföranden. Den första tilltalade vill särskilt framföra att de vapen som beslagtagits vid husrannsakan i hans bil saknade slutstycken. Advokaten tydliggör att utan ett slutstycke är ett vapen obrukbart. Att slutstycket skulle vara kastat i skogen tillbakavisas av advokaten då specialtränade hundar använts vid olika tillfällen för att söka av området utan att finna något slutstycke. Detta tyder enligt advokaten på att hans klient inte var ute efter att jaga varg, eftersom han inte hade ett brukbart vapen med sig. Att hans klient inte har jakträtt på det aktuella området är för att de inte tänkte jaga den aktuella dagen, men möjlighet för jägarna fanns att lösa gästkort om jakt skulle bedrivas.

Inga bilder från åtelkamera 
13.45: Nu kommer anförandet från advokaten till den person som kört skotern. Han gör först ett par geografiska tillrättalägganden innan han fortsätter med att fastslå att det inte har skickats några bilder till den tilltalades mobiltelefon från någon kamera eftersom några sådana bilder inte har påvisats i den beslagtagna telefonen. Advokaten slår fast att hans klient är en naturmänniska av rang och framhåller att han tidigare samarbetat med länsstyrelserna och rapporterat in spår efter stora rovdjur.

Inte allvarligt menat
Advokaten påpekar att GPS:ens redovisning inte ger en bra bild eftersom det har varit dålig mottagning i området. De raka streck som syns mellan punkterna ger därför en dålig bild. Vad gäller den nya bevisningen vill advokaten framhålla att ett av de SMS som skickats, vars innehåll var att den tilltalade jagade varg vid tillfället, så ska det SMS:et ha varit skickat som ett sätt att driva med den som skickade SMS:et. Inte alls allvarligt menat med andra ord. Advokaten finner det visat att hans klient inte har sökt efter varg och heller inte haft syfte att jaga den. Det stöds av att hans klient inte var där vid samma tillfälle som vargarna, han har inte genomfört en ringning av vargspåren och han har inte haft något brukbart vapen med sig.

Jägare och naturmänniskor 
14.00: Den tredje tilltalades advokat börjar med att slå fast att alla tilltalade är jägare och naturmänniskor. Därmed intresserade av djur, och även varg. Det är inte konstigt att några vänner ger sig ut i skogen, bland annat för att söka spår. Hans klient har varken haft med vapen eller annan utrustning och därmed inte varit ute på någon jakt. De har varit ute och "rekat" inför en bäverjakt med danska jaktgäster. Stövelspåren är säkrade på väg, inte på sidan av väg, och därmed kan det inte styrkas att det är hans stövlar som lämnat avtryck kring pistolmagasinen. Advokaten klargör att vid sök på platsen med 4 olika specialtränade hundar har inget hittats som är av intresse för utredningen.

Vapnen kvar hemma 
14.10: Den fjärde tilltalades advokat slår fast att hans klient visst var i området den nämnda morgonen, i syfte att reka efter bäver. Hans vapen fanns vid tillfället i hans bostad, inlåsta i vapenskåp.

Hittar inget tips 
14.15: Den femte tilltalades advokat säger att hans klient inte befann sig i närheten av det aktuella området utan flera kilometer norr om det aktuella området. Advokaten har sökt i "slasken" efter det påstådda tipset utan att finna något stöd för det. Han tror snarare att det är naturbevakare som är färgade av fördomar som bidragit till insatsen. Det är ostridigt att hans klient väntade på jaktgäster, som också kom. Där hans klient befann sig när han greps har han också jakträtt. Han har med sig vapen, men varken mobiltelefon eller komradio. 

Redigerad och oredigerad film 
14.35: Nu blir det filmvisning. Först den redigerade filmen från polishelikoptern och sedan den oredigerade. Vi hör naturbevakaren i helikoptern fälla en kommentar i stil med att man inte kör skoter på grus om man har rent mjöl i påsen.
14.45: Nu får vi se den oredigerade filmen. Ytterligare ett par kommentarer från naturbevakaren antyder att han har bestämt sig för vad som håller på att ske. Till exempel säger han att de två bilarna och skotern uppenbart är på flykt. På filmen ser det i alla fall inte ut att gå så fort, även om det är svårt att avgöra på en film. Strax därefter stannar bilarna och de misstänkta, som nyss påståtts vara på flykt, tar en fika.

Detaljfrågor 
15.05: Ännu mera filmvisning. Nu visas det inspelade förhör från rättegången i tingsrätten. Åklagaren frågar den första tilltalade frågor om hans kopplingar till de andra misstänkta men även frågor kring bäverjakt och hans förehavanden dagen de greps och dagarna innan. Svaret på många av frågorna blir helt enkelt att den tilltalade inte minns - det gick trots allt rätt lång tid mellan gripande och rättegång. Advokaten tar sedan över och ställer kompletterande frågor om de vapen som beslagtogs, utan slutstycke, i den tilltalades bil. Slutstycket låg i tryggt förvar i vapenskåpet och vapnet skulle en annan av de tilltalade ha för att slipa ur kolven. Att han inte hade jakträtt på området skulle enkelt lösas genom att en kollega (med jakträtt) till den tilltalade kunde följa med på jakten och guida gästerna.
16.10: Den första förhörsfilmen är slut och med det avslutas även dagen. Rättegången startar igen imorgon klockan 9.30. Väl mött!

JENS GUSTAFSSON

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

11. Det är lustigt...

2015-09-29 08:34

Åker man till skogen helt lagligt i Sverige så riskerar man åtal och får sitt liv förstört i åratal.
Åker man däremot till öknen i Irak, mördar, lemlästar och våldtar så ska man belönas med bostad och arbete. Jag kan inte begripa varför folk inte litar på våra myndigheter.

10. Vad är det...

2015-09-29 08:34

...för kaliber på vapnet som magasinen tillhörde?
Hela den här historien luktar skit. Åse borde nog koncentrera sig på naturbevakarens förehavanden istället och begära ut samtal och sms-konversationer samt kolla deras mejl.

9. Tror att detta drama blir film

2015-09-29 08:33

Förundrad över att något som utretts av rättsvårdande instanser innehåller så förvånansvärt lite bevis. Känner oro för hur våra gemensamma skattepengar slösas bort av en åklagare som vill göra karriär och bli känd lite som åklagaren i Qvickmålet.

8. SMS= Jaktbrott?

2015-09-29 08:32

Skulle SMS-trafik med ordet "Varg" i innehållet vara en bevisbörda som man kan framställa på en så hög instans som Hovrätten, så skulle nog jag vara en av världens mest frekventa tjuvjägare!!!
I ett antal år har jag i Rättviks kommun tillhandahållit en SMS-kedja bland jägare, fäbodbrukare och andra naturmänniskor, ca 2-300 anslutna användare.
Den s.k "Rovdjurslistan" som jag valt att kalla den, syftar till att varna användarna för att exempelvis släppa löshundar eller möjlighet att hålla koll på sina kreatur där varg har observerats genom syn eller spårobs.
Ett utskick går således ut till flera hundra personer, vilka i sin tur vidarebefordrar till ytterligare personer...
Jag har således förmodligen varit anstiftare till SMS i femsiffriga antal under åren, och i stort sett alla innehåller det FÖRBJUDNA ordet!!
Någon kvalitetssäkring sker inte så väldigt många av obsen är förmodligen falska, men i mina utskick förekommer ändå ordet "Vargobs", Riktning på spår, antal och andra viktiga upplysningar. Skulle Hovrätten slå fast att man inte ens kan utrycka dylika ord i vissa sammanhang så ber jag högaktningsfullt om att få boka plats i något av statens drivna härbärgen och då helst med utsikt över något skogsbryn..

7. Får virkelig håpe...

2015-09-29 08:32

...at retten er så pass oppegående at de fatter hva dette er?
Ingen som driver ulovlig jakt beskriver det med tekst eller tale på en telefon eller data. Alle vet at alt som hender på disse fora kan dokumenteres i minst 6 mnd.
Hadde de derimot benyttet en lukket radio så kunne jeg forstå at samtaler med mere kunne vært av interesse som bevis.
Blir litt spill for galleriet fra Åsa dette men hun går nok nedenom med flagget til topps? I mangel på både våpen og annet kan ingen drive en aktiv jakt.
Så enkelt virker dette så langt og det gjorde det også forrige runde. Bortkastet energi og sykisk nedbrytende for de som er tiltalt.

6. anbr

2015-09-28 16:15

Om man verkligen är ute och jagar varg olagligt, är det då troligt att man skickar ett SMS och tydligt talar om att man faktiskt håller på och begår lagbrott?
Så dum är ju ingen.
Att det förekommer mycket sms och samtalstrafik dagarna innan är ju självklart man snackar skit med polarna, bestämmer tid och plats, osv.
Sen om det börjar surra helikoptrar ovanför huvet så är det väl inge konstigt om man börjar prata och sms:a med varandra om vad som håller på att hända.

5. #1 & #2

2015-09-28 16:14

Håller med er båda.
Blir dessa 5 fällda i hovrätten så betyder det att absolut INGEN längre kan åka bil eller bära med ett vapen utan att riskera åtal för grov olaga jakt om precis vilket ej lovligt djur som helst korsat eller sprungit längs en väg! I övrigt hoppas jag att alla som följer detta fall lärt sig att det är väldigt dumt att ens skämta om tjuvjakt via sms eller mobitelefonsamtal, oavsett vilket djur de än må vara... Förvånar mig inte om denna soppa kommer pågå flera år till innan både HD å EU domstol sagt sitt då det uppenbarligen går fruktansvärt mycket prestige i just detta fall från miljöåklagarens sida.

4. Mest märkligt...

2015-09-28 16:14

...är väl ändå att någon ens kan riskera att bli fälld för jaktbrott på ett skadedjur.
Ett av jordens vanligaste rovdjur som här i landet behandlas och betraktas som en helig ko. Det får anses vara en skandal att skattemedel läggs ner på detta uppenbara fåneri.

3. 2.

2015-09-28 16:14

Den sms trafiken är ju helt utan värde för rättegången! Det är ju varken förbjudet att sms:a eller vistas i skogen. Vore det förbjudet så skulle Åse & Co ha mer än fullt upp att göra både dag och natt året om!

2. Det är konstigt...

2015-09-28 14:31

...att den sms trafik som visas nu inte var med på förra tinget.

1. Skulle det emot...

2015-09-28 14:28

...all förmodan och etik bli en fällande dom i hovrätten så är detta en rättsskandal utan dess like! Fattar inte att Domstolen ens lägger tid och PENGAR på denna cirkus efter den friande domen i tingsrätten, allt är ju solklart redan där!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB