• Allmogejakt

Se debatten om varghybrider

AktuelltPublicerad: 2016-05-28 11:11

Nu kan debatten mellan vargforskare Olof Liberg och de två finska vargexperterna Eirik Grankvist och Kaj Granlund ses på Youtube. Frågan är om de svenska vargarna egentligen är hybrider, alltså korsade med hundar.

Debatten arrangerades av Folkaktionen ny rovdjurspolitik och hölls i Orsa. Föreningen lät filma debatten och har lagt upp flera avsnitt på webben.
Länken nedan leder till första avsnittet. I högerkanten på Youtube dyker de följande avsnitten upp.

Se debatten här

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

7. Ense

2016-06-01 12:37

Det förefaller som att Olof Liberg och Kaj Granlund och Eirik är ense i flera viktiga avseenden.
Olof Liberg säger att i nutida europeiska vargar utanför Skandinavien så finns det två till fem procent hundgener. Han sa också att den andelen ligger konstant. Han sa också att i förhistorisk tid har det funnits inkorsning av hundar bland vargarna. Kaj och Eirik var eniga i detta.
De sa också att det kan ha funnits inkorsade hundgener bland den varggrupp i Finland och västra Ryssland som var ursprunget för den nuvarande skandinaviska vargstammen. De var ense om detta.
Liberg sa att om det skulle ske en korsning mellan varg och hund i den nuvarande populationen på skandinaviska halvön, så skulle man upptäcka det. Det hade skett en korsning på 1990-talet i Oslo-trakten. Detta upptäcktes och de individerna avlivades. Några ättlingar till dem har inte upptäckts. Samtliga vargar som gått in i aveln är kända. De var ense om att en sådan hybridisering mellan varg och hund skulle upptäckas.
Det finns ingen grund för att påstå att vargarna i Sverige är hybrider.

6. Ge inte upp DNA-spåret så lätt

2016-05-30 12:58

För 10-15 år sedan då man började studera det mänskliga DNAet ordentligt klassade man det man förstod som Viktigt DNA och resten som skräp DNA. Nuförtiden har man bättre förståelse om vad skräp DNA innehåller och det är där man fördjupar sitt kunnande och presenterar intressanta iakttagelser.
Hoppas att man inom vargDNA-forskningen kan göra detsamma här i Sverige , annars får vi väl vänta på rapporterna från USA.

5. Det var intressant

2016-05-30 09:09

Vargforskarsverige bryr sig alltså inte egentligen om det är varg vi har, bara den ser ut och beter sig som en varg (nåja, inte så noga där heller tydligen).
Nåja, jag bryr mig inte heller om de är hybrider eller renrasiga vargar, de förstör landsbygden vilket som.

4. Calle Seleborg - vargen är alltid ett latent hot

2016-05-30 09:08

Calle Seleborg du har självklart rätt, men petitesser som landsbygdsbornas ve och väl, eller landsbygdens näringar, är inget som bekymrar våra politiker. Vi är fåtaliga. Det är ju bara att flytta om vi inte trivs med att att ha björn och varg bakom husknuten, eller med att få våra husdjur rivna och plågade av stora livsfarliga rovdjur.
Men Olof Liberg har nog rätt i att vargars rasrenhet inte i Sverige kan användas som ett argument för att reducera antal vargar. Ty, först var det lögnen om att varg spontant återetablerade sig i Sverige. Sedan var det lögnen om inavel och att väldigt många (tusentals) vargar behövs för att arten varg i Sverige inte skall dö ut. Liberg påstod under mötet att alla vargar i den svenska vargpopulationen var äkta vargar. Detta är tredje lögnen, vars syfte är att säkra fortsatt fri tillväxt av varg, nu när lögnen om inavel inte längre är användbar. Liberg påminde om att hund och varg är samma art, dvs. undermeningen är att alla vilda hunddjur är vargar och skall ha samma skydd som varg, bastarder eller ej. Liberg ser det tydligen som att inkorsade hundgener ursprungligen kommer från varg, och är därför egentligen också varggener!
Liberg underströk att om någon reducering av vargpopulationen skall bli möjlig så måste både forskare och myndigheter övertygas; det framgick tydligt att det nog torde vara omöjligt. Vargstammen kommer få fortsätta föröka sig och sprida sig fritt. Endast vargar som under längre tid (mer än veckor) uppehåller sig vid hus och gård riskerar möjligen bli skjutna. I praktiken blir varje sådan varg klassad som nyfiken och ofarlig, genetisk värdefull, ungvarg på ungdomlig upptäcktsfärd. Är den standardlögnen av någon anledning olämplig så blir det i stället flytt med flyg, taxi etc. utan kostnadstak.
Det ser ut att gå mot en upprepning av 1700- och 1800-talens vargplåga. Vargar kommer dräpa älgar och annat vilt i sådan omfattning att vargen på allvar ger sig på våra hundar, hästar, får och boskap. När även dessa sinar står människor i fara att bli vargmat. Förra vargtiden ägde folk rätt försvara sig och sina djur, och det fanns skottpeng på varg. Nu är straffet för att dräpa en varg nästan som för dråp, även förberedelse till vargjakt kan leda till långa fängelsestraff. Det gör att även om man dräper en varg i nödvärn så är man mycket illa ute. Med anledning av vad som förevarit i färska rättsskandaler så misstänker landsbygdsbefolkningen polis, åklagare och domstolar på goda grunder för mannamån i vargfrågan. En sådan berättigad misstanke, i kombination med att bli påtvingade varg och andra stora rovdjur, ökar inte precis landsbygdsborna känsla av att leva i en rättsstat. Nej, tyvärr; med sådana lagar, myndigheter, Miljöpartiet i riksdagen, samt varg på skogen så kommer landsbygdens avfolkning påskyndas.

3. Morfologin är säkrare än DNA, för ras bestämning.

2016-05-29 12:04

"Debatt Duellen" på Skeer i Orsa-Dalarna, den 22 Maj -16, visade i varje fall att man inte med vetenskapliga fakta från DNA, kan visa att en varg är renrasig genom att enbart använda sig av DNA. Morfologin verkar helt klart, att vara ett säkrare alternativ än DNA, beträffande att kunna urskilja sig från renrasiga vargar och förbjudna frilevande varg hybrider.
Bara för att DNA-metoden är nyare än Morfologin, så behöver inte DNA.metoden vara en säkrare metod, beträffande art bestämning.

2. Bra debatt

2016-05-29 12:02

Bra debatt av kunnigt folk. Tänk vad sansat det blir när det inte är några kramare med. Finnarna och Olof var bra. Men vad gjorde Håkan Sand där? Han sa ju knappt ett ord. Han verkade mycket rädd att uttala sig.

1. Hybridfrågan har inget enkelt svar

2016-05-28 23:21

Efter 4-5 generationer kan man inte längre säkert säga om det är en "ren" varg eller en hybrid. Vad som sker är att det i vargpopulationen göms ett antal dolda egenskaper. Nordamerikas svarta vargar är ett bra exempel. Dessa egenskaper kan poppa upp när som helst. Egenskaper från hund- eller äkta hybrider som är icke önskvärda. Alla är ju överens om att hybrider är icke önskvärda pga av deras egenskaper. Vi bygger alltså in latenta hot i vår vargpopulation.


  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere