• Älgskadefondsföreningen

Svåra gränsdragningar i björnjakten

Men lagbrott ingen etikfråga, tycker JRF:s länsbaser

AktuelltPublicerad: 2015-06-25 16:10

Jägarnas Riksförbund (JRF) i Dalarna och Gävleborg välkomnar en etisk diskussion och konstaterar att det finns svåra gränsdragningar som behöver diskuteras när det gäller björnjakt.
Det framkom vid ett möte 16 juni mellan länsstyrelserna i de båda länen, jägarorganisationerna, skogsbolag och myndigheter.

– Initiativet är bra, men tyvärr blev det för mycket diskussioner kring hur man hanterar lagbrott snarare än etik, konstaterar Ingemar Alin, JRF:s distriktsordförande i Gävleborg.
Länsstyrelsen har under flera år tagit del av rykten om tveksam, och ibland olaglig björnjakt. På mötet presenterades bilder som inte bara visar att det finns olagliga åtlar, utan också att jägare tycks utgå från dessa och träna hundar utanför jakttiden, till och med på våren.
Det förekommer också uppgifter om långvariga drevjakter, där det är oklart hur ett djur som björn påverkas, samt att man under jakt använder bil för att flytta sig mellan pass.

Sveaskog reagerade
För en tid sedan reagerade även skogsbolaget Sveaskog på tveksamheterna kring jakten genom att ta ifrån två jaktlag rätten att jaga björn på bolagets marker.
JRF:s båda distriktsordföranden, Ingemar Alin, Gävleborg, och Bengt Larsson, Dalarna, ifrågasatte emellertid Sveaskogs sätt att kollektivt bestraffa jaktlagen och menade att det snarare är de jägare som begår brotten som ska straffas.
– Enligt min mening är inte lagbrott en etikfråga. Olagligheter ska hanteras som sådana. Vi ägnade mycket tid åt att diskutera något som ingen ifrågasatt och som vi rimligen är ganska eniga om allihopa, säger Ingemar Alin.

Etikfrågan bör lyftas fram
Däremot är både Ingemar Alin och hans ordförandekollega i Dalarna mycket positiva till forumet som sådant och välkomnar en etisk diskussion kring jakt. Alin pekar på några ämnen som berördes under mötet och där det kan finnas anledning att fördjupa diskussionen, till exempel både bilanvändningen och hundanvändningen, där gränsdragningen ibland kan vara svår.
Frågan är också hur man i högre grad för in etikfrågorna i jägarutbildningarna. – Åtelanvändningen är både en etikfråga och en regelfråga, säger Ingemar Alin.
– Rätt använd är åteljakten, eller att kombinera åtlar och åtelkameror för att inleda jakten, ett utmärkt hjälpmedel för en effektiv och säker jakt. Men jag kan också tycka att jägarna borde skärpa sig när det gäller hur åtlar sköts och vad man åtlar med. Framför allt ska man ha tillstånd för åteln, fortsätter Ingemar Alin. 

Hoppas på fortsatt diskussion
I en kommentar säger Carl-Johan Lindström, vikarierande chef vid natur- och viltenheten vid Länsstyrelsen Gävleborg, att han hoppas att etikdiskussionen kan fortsätta. En viktig orsak till att länsstyrelserna ordnade mötet är att man vill förebygga problem och ta reda på hur man kan stötta markägare och jägare i arbetet med att skapa en bra och etisk björnjakt.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Jag håller faktiskt med Martin i en del..

2015-06-28 14:34

Att använda pejlen för att se var hund/hundar är och befinner sig är idag en självklarhet, och en säkerhet för dom fyrbenta.
Men att sedan använda detta ypperliga hjälpmedel, till att genskjuta viltet (i detta fall björnen) är på alla håll och kanter oetiskt.
Hur bar man sig åt förr, när gps-pejlen inte fanns...
Du hade bara plinget på dom gamla pelarna att förlita dig till, mao. riktningen..och inte utedasset hos grannen, gamla kornladan på vallen eller dylikt med den nya tekniken.
Vi är idag en utsatt grupp i div. medier, så varför utsätta oss för mer smutskastning än vad vi idag får..
Finns ingen anledning till det..
Att sedan ha åtel och kamera är iaf. i min värld inte oetiskt eller annat.
Jag har det själv på min mark, men inte i syfte att sedan släppa på mina hundar där.
Har det för mitt intresse till att få se vad jag har på marken, och med förhoppningen att få någon bra och fin bild vilt..
Och inte som i några lägen, få hundar med både kamera, pejl och dylikt på bild i Maj, Juni och Juli under icke jakttid med hund.
Sedan så är jag absolut övertygad om att den svenska jägarkåren sköter sig med allt vad det innebär.
Men som i alla led, så finns även några få som inte sköter sig.
Att det sedan skulle ha med generationer att göra, kan jag till viss del hålla med om.
Ungdomen, den yngre generationen jägare är mer teknisk intresserade idag, än för ca 10-15 årsedan.
Men man kan inte lasta dom för det, utan vi kan bara konstatera att tekniken går framåt.
Men med det förbehållet, att inte göra avkall på etik och moral inom jakten.

4. Etik

2015-06-26 15:21

Jag håller nog med Martin och inte alls med Jägare.
Det här visar att vi behöver diskutera etik och inte alltid väga den mot effektivitet. Vad är effektiv jakt? Allt viltet aldrig kommer undan när vi bestämt oss för att jaga, ja så är det säkert, men är det etiskt? Nej, det anser inte jag.
Är det roligt att lyckas varje gång, ja inledningsvis kanske, men inte sett över tid.
Vi har dessutom tydliga lagar och regler vilka vi ska följa, gillar vi dem inte får vi arbeta i demokratisk ordning för att ändra dem, inte strunta i dem.

3. Generationsfråga?

2015-06-26 13:27

Jägare skriver att det inte kan anses vara oetiskt att använda bil för att hinna i pass, något som jag ställer mig frågande till. Att med hjälp av dagens pejlar åka runt med bil och placera ut sig allt efter villebrådet springer undan för hunden, kan det kallas etiskt?
Eller att göra en åtel, sätta upp en kamera som skickar mms, för att gå dit och släppa hunden på ett finpärskt spår, är det etiskt?
På nämnda marker har det inte varit tillåtet med åtel för björn, kan det då vara etiskt att anlägga sådana?
Fallen ovan är garanterat effektiva och ger förmodligen bra resultat, men vad hände med begreppet att jaga på viltets villkor? Att få pröva sina förmågor mot en motståndare som har överlägsna sinnen gällande hörsel, lukt och ibland även syn. Att i förväg planera var man tror att viltet finns och i efterhand konstatera att man hade rätt/fel. Personligen tycker jag det är mer tillfredsställande att lyckas när man gör det på viltets villkor än att lyckas genom användning av överlägsen teknik, men det kanske är en generationsfråga? Dock är jag övertygad att om hjälpmedel som ovan används kommer också acceptansen för jakt hos icke jägare att minska.

2. En Notis

2015-06-26 09:37

Sveaskog ägs av staten (d.v.s. skattebetalarna) men de styr och ställer som de är några jaktpoliser.....hmmmmm.. Givetvis ska jakten gå rätt till...
Ta er en tankeställare jaktansvariga på Sveaskog (ni ska företräda folket)

1. Jaktetik

2015-06-25 11:27

När det gäller licensjakt kan det ju inte anses oetiskt att använda bilen för att hinna i pass. Man har ju ett exakt antal djur som skall skjutas. Så vad är problemet?
Vidare är hela frågan om åteljakt på samma nivå. Åteljakt medför ju säkrare skott, och som tidigare, det handlar ju om licensjakt på ett visst antal björnar.
Sedan om man släpper en hund vid en "illegal" åtel eller en slagen älg är ju samma sak. Släppa hund vid åtel ger ofta snabb och effektiv jakt. Vad är oetiskt med detta?
Största problemet är en lagstiftning som inte är verklighetsanpassad. Det enda oetiska är väl om man åsamkar ett djur onödigt lidande. Och naturligtvis ska inga hundar släppas före 21/8.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons