• Pinewood

Beslutet om vargjakt ger ingen julfrid

LedarePublicerad: 2015-12-07 08:52

46 vargar får fällas i vinterns licensjakt. Det motsvarar inte ens hälften av tillväxten sedan förra årets licensjakt. 200 vargar borde få tas bort för att vi ska närma oss riksdagens beslut om vargstammen.
Beslutet om licensjakt ger ingen julfrid för varg­drabbade, konstaterar JRF-basen Solveig Larsson.

Beslutet om vinterns vargjakt blev, trots låg förväntan, sämre än väntat. Det är verkligen ett kompakt vintermörker som lägger sig över vargförvaltningen.
Ett argument efter förra vinterns vargjakt på 44 vargar var att nu skulle vargstammen inte öka. Från bevarandesidan höjdes röster om att den jakten innebar att antalet vargar minskade i Sverige.
Den inventering som gjorts anger att det finns 415 vargar före att 43,5 revir fött fram 2015 års valpkullar. Ökningen från föregående inventering på 370 vargar är drygt tolv procent, nästan lika hög som den genomsnittliga årliga ökningen under längre tid!

200 vargar som jaktkvot

Med riksdagens beslut på 170-270 vargar, och insikt att vi inte ska ha fler vargar än nödvändigt, borde det innebära att närmare 200 vargar ska tas bort för att vi ska närma oss riksdagens beslut.
Istället kom ett beslut som leder till en fortsatt ökad vargstam, ökade skador, mer lidande för drabbade tamdjur och hundägare i områden med varg och än mer djurplågeri för alla bytesdjur som vargarna lemlästar och dödar.
Med detta beslut får skogens konung, älgen, ingen julfrid, utan kommer istället att utsättas för ökade vargangrepp framöver.

Vargdrabbad polisanmäld

Ett annat svårförståeligt beslut är att länsstyrelsen i Stockholm polis­anmält den lammproducent som drabbats mycket hårt av vargens härjningar i Sjundareviret.
Den avvägning som gjorts när djurskyddslagen används mot utsatta djurägare gör att vargen verkar vara den art som är värdefullast av alla. Istället borde fårägare få skydd och stöd av myndigheterna utifrån de orimliga påfrestningar som de utsatts för genom vargangreppen, men även från bevarandesidan.
Detta är orimligt. Människors rätt att få leva och verka måste gå före vilda djur, särskilt djur som inte är globalt hotade.

Obegriplig avvägning

När det gäller detta fall är det en än mer obegriplig avvägning eftersom betande djur skapar förutsättningar för många av våra akut hotade arter, och den hotade naturtypen betesmark, ska kunna finnas kvar i landet.
Sverige har många fler arter och naturtyper att värna om. Varför ska vargen gynnas framför andra arter?
EU skärskådar om de naturbevarande direktiven, art- och habitat- samt fågeldirektivet ska öppnas upp för översyn. Detta är något som Jägarnas Riksförbund (JRF) kräver och anser är absolut nödvändigt.
När direktiven skrevs fanns några få medlemsländer i EU. Dessa länder hade likartade, naturgivna förutsättningar. Sedan dess har forskning gett oss mycket ny kunskap. Detta kombinerat med EU:s mycket stora utvidgning samt klimatförändringar gör att naturbevarande direktiv måste anpassas till dagens verklighet.
Nu krävs att regeringen med kraft driver fram en översyn, eftersom tongångarna från EU-nivån tyder på att endast smärre justeringar föreslås.

Nytt vapendirektiv från EU

Den tragedi som drabbade Paris i samband med IS-attacken riskerar att omgående få återverkningar för alla jägare. Icke genomtänkta politiska beslut om ett nytt vapendirektiv för EU-länderna riskerar att begränsa möjligheterna att äga vapen och även i övrigt göra det extremt besvärligt för laglydiga jägare och skyttar.
Genomförs förslaget från EU-kommissionen drabbas laglydiga människor, medan terroristerna inte påverkas alls.
Regeringen vill gå tillbaka till den tidigare rättsordningen för att överklaga beslut om jakt på rovdjur.
Överklaganderätt till domstol ska införas för jaktbeslut om varg, björn lo och järv. Länsstyrelsernas jakt-beslut ska inte längre överklagas till Naturvårdsverket.

Miljösidan får bestämma

Att regeringen inte vill stå upp för det nuvarande överklagandesättet, som är praxis i svensk förvaltning, pekar på de stora inflytande som miljösidan har i regeringen.
I framtiden riskerar vi att få en ordning där alla myndighetsbeslut som kan kopplas till miljöbalken ska kunna överklagas till domstol.
Det är en väg som leder helt fel. Landsbygdsminister Bucht har en vision om en omställning till ett bio-ekonomisamhälle med hållbart resursutnyttjande. Då behöver tiden användas maximalt för att praktiskt förvalta och utveckla de olika föränderliga naturförutsättningarna lokalt. Det ska inte handla om att ägna mer tid till rättsprocesser.
När nu den mest hektiska jaktsäsongen är över i delar av vårt långa land, men pågår för fullt i andra delar, hoppas jag att alla får tid till social samvaro med nära och kära under en stämningsfull jul- och nyårshelg.
Förhoppningsvis för alla också uppleva en snöklädd natur.


SOLVEIG LARSSON, FÖRBUNDSORDFÖRANDE JÄGARNAS RIKSFÖRBUND

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Demokratifråga

2015-12-08 11:57

Det här är inte en jakt- eller landsbygdsfråga längre. Det är en demokratifråga.
För mig är det obegripligt att ett statligt verk så systematiskt kan arbeta för att montera ner ett riksdagsbeslut. Det är beslutat om minst 270 vargar, det är vad som gäller. Enligt NV finns det ca 415 vargar i Sverige, då räknar man bara den gångna vinterns stam. Viltskadecenter säger att det finns minst 600 vargar efter årets föryngring. När verket då säger att lst får besluta om ca 7% avskjutning för att EU godkänt att baltiskt land fick skjuta så stor andel av rovdjuren visar man att man struntar i riksdagsbeslut, viltförvaltningsdelegationer och länsstyrelser.
Med deras sätt att räkna skulle det få skjutas ca 29 vargar. Nu har lst i sina beslut sagt 46, vilket i och för sig är lite, men lst beslut visar att förtroendet för NV inte är på topp.
NV ska bara rätta sig efter Riksdagens beslut, vad EU-kommissionen hotar med är inte NV:s sak, det är politikernas. PUNKT SLUT.
Om kommissionen anser att Sverige bryter mot direktivet får man väl dra Sverige inför EU-domstolen. Det gör man inte eftersom man inte är säker på att vinna och man kommer tillräckligt långt med hot. Detta passar NV:s vargromantiker som handsken! Man utnyttjar politikernas brist på ryggrad!
Nu har man hittat en ny invandrad varg som forskarna tycker är värd lika mycket som 500 svenska vargar, dra då konsekvenserna av vad forskarna säger och skjut bort 500 vargar i vinter så kommer varje invandrare att få bra effekt på genetiken.
Det vet vi alla att ett sådant beslut kommer aldrig att fattas, eftersom det bara är forskarna som tycker genetiken är viktig. NV och MP tycker att en stor inavlad vargstam är bättre än en liten och sund vargstam. Det är NV och MP som bestämmer, inte forskarna och definitivt inte Riksdagen.

2. Sveken

2015-12-08 09:44

Sveken mot oss som verkar i landsbygd läggs på rad. Nu har vi lärt känna ytterligare ett i form av den tilldelning av vargjakt som presenterats. Detta ska ses som skrivs av Solveig mot riksdagens eget beslut. Själv har jag inget behov av någon varg alls men det är en annan sak. Riksdag och myndighet säger två helt olika saker och vi lär oss än en gång vem som är starkast i vargfrågan, naturvårdsverket med dess vargförespråkare. Vårt folkvalda organ har mindre eller ingenting att säga till om i frågan. Sveket är alltså dubbelt. Demokratin får sig en rejäl törn och vi kommer längre och längre därifrån, politikerna verkar inte förstå vad dom håller på med.
Själv har jag inte mycket till övers för vare sig nuvarande regering/riksdag och ännu mindre naturvårdsverket. Dom som förlorar mest är viltet och dom har ju inte gjort något. Vargen som kommer att bli ännu mer politiserad och klövviltet som går en grym framtid till mötes eftersom rovdjuren dödar mycket långsamt och därmed plågsamt.
Sverige borde vara värt en bättre viltförvaltning än vad som nu är fallet, jag är mycket sorgsen inför detta faktum, jägare och naturvän som jag i själ och hjärta är.

1. JRF

2015-12-07 09:45

Är det inte nollvision av varg som gäller hos er?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB